Marek Goliński

Absolwent I LO i Akademii Pomorskiej w Słupsku. Przez pierwsze trzy lata po studiach pracował w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupsku jako nauczyciel geografii oraz ochrony i kształtowania środowiska.

Od roku 1999 pracował w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. Pełnił tam m.in. funkcje asystenta wojewody pomorskiego, zastępcy dyrektora Wydziału Infrastruktury oraz dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi. W tym czasie w ramach przygotowań polskich kadr do członkostwa w Unii Europejskiej szkolił się w Federalnej Akademii Administracji Publicznej w Wiedniu oraz w Duńskiej Szkole Administracji Publicznej w Kopenhadze uzyskując dyplom trenera europejskiego. Od tej pory szkolił i kształcił kadry oraz współtworzył struktury administracji odpowiedzialnej za rozliczanie funduszy UE w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku.

Był sekretarzem Pomorskiego Komitetu Monitorującego oraz członkiem Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w Warszawie. Współtworzył rządowe Kontrakty Wojewódzkie dla województwa pomorskiego, był rządowym koordynatorem programu Moje Boisko Orlik 2012 oraz Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. „schetynówek”.

W latach 2002-2008 był radnym Gminy Kolbudy z okręgu Kowale, Jankowo. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju, przewodniczącego Komisji Statutowej oraz wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kolbudy. W latach 2012-2014 i 2014-2018 pełnił obowiązki wicewójta Gminy Kolbudy.

W kadencji 2018-2023 pełnił funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Słupska.

Przez wiele lat był wolontariuszem w fundacji wspierającej leczenie dzieci i młodzieży z chorobami nowotworowymi w Polsce i w USA.

Ma dwie córki Julię i Zosię.