Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Bielkówko z dnia 13 września 2022 roku

Harmonogram Zebrań Wiejskich – sierpień/wrzesień 2021 r.

w sprawie ustalenia podziału funduszu sołeckiego na rok 2022

II termin zebrania z powodu braku kworum - 15 minut później

Strona 1 z 5