Interpelacje

2023 rok

pdf Odpowiedź na Interpelację nr BR.0003.29.2023 (90 KB)

pdf Interpelacja nr BR.0003.29.2023 (35 KB)

pdf Odpowiedź na Interpelację nr BR.0003.28.2023 (72 KB)

pdf Interpelacja nr BR.0003.28.2023 (98 KB)

pdf Odpowiedź na interpelację nr BR.0003.26.2023 ws POMKOL (55 KB)

pdf Interpelacja nr BR.0003.26.2023 dot. POMKOL (52 KB)

pdf Odpowiedź na Interpelację nr BR.0003.25.2023 (428 KB)

pdf Interpelacja nr BR.0003.25.2023 dot. BOB Paweł Biełuś (92 KB)

pdf Odpowiedź na interpelację nr BR.0003.24.2023 (45 KB)

pdf Interpelacja nr BR.0003.24.2023 (45 KB)

pdf Odpowiedź na interpelację nr BR.0003.23.2023 (48 KB)

pdf Interpelacja nr BR.0003.23.2023 (31 KB)

pdf Interpelacja nr BR.0003.22.2023 dot. wniosku mieszkańców miejscowości Babidół (25 KB)

pdf Odpowiedź na interpelację nr BR.0003.22.2023 dot. wniosku mieszkańców miejscowości Babidół. (47 KB)

pdf Interpelacja nr BR.0003.21.2023 dot. m.in. budowy świetlicy w Babidole (71 KB)

pdf Odpowiedź Referatu IR na interpelacje nr BR.0003.21.2023 (117 KB)

pdf Interpelacja nr BR.0003.20.2023 dot. m.in. ulicy Fiołkowej (82 KB)

pdf Odpowiedź Referatu IR na interpelacje nr BR.0003.20.2023 (249 KB)

pdf Odpowiedź na interpelację nr BR.0003.19.2023 dot. zapisów na półkolonie (68 KB)

pdf Interpelacja nr BR.0003.19.2023 dot. zapisów na półkolonie sportowe (51 KB)

pdf Odpowiedź na interpelacje nr BR.0003.18.2023 dot. AS Kolbudy (65 KB)

pdf Interpelacja nr BR.0003.18.2023 dot. rozliczeń AS Kolbudy (60 KB)

pdf Interpelacja nr BR.0003.17.2023 dot. referatu dzielnicowego w Kowalach (62 KB)

pdf Odpowiedź na interpelację nr BR.0003.16.2023 część 2 (59 KB)

pdf Odpowiedź na interpelację nr BR.0003.16.2023 (32 KB)

pdf Interpelacja nr BR.0003.16.2023 (49 KB)

 

pdf Odpowiedź na interpelację BR.0003.15.2023 (54 KB)

pdf Interpelacja nr BR.0003.15.2023 (47 KB)

pdf Odpowiedź na interpelację nr BR.0003.14.2023 (64 KB)

pdf Interpelacja nr BR.0003.14.2023 (56 KB)

pdf Odpowiedź na interpelację BR.0003.13.2023 (44 KB)

pdf Interpelacja nr BR.0003.13.2023 w sprawie Neonów - Tożsamość (62 KB)

pdf Odpowiedź na interpelację nr BR.0003.12.2023 (267 KB)

pdf Interpelacja nr BR.0003.12.2023 w sprawie przedstawienia umów (65 KB)

pdf Odpowiedź na interpelację BR.0003.11.2023 (4.66 MB)

pdf Interpelacja BR.0003.11.2023 (52 KB)

pdf Odpowiedź na interpelację nr BR.000310.2023 dot. działki nad jeziorem (115 KB)

pdf Interpelacja BR.0003.10.2023 (58 KB)

pdf Odpowiedź na interpelację nr BR.0003.9.2023 dot. odpowiedzi na interpelację BR.0003.7.2023 (64 KB)

pdf Interpelacja BR.0003.9.2023 (66 KB)

pdf Odpowiedź na Interpelację nr BR.0003.8.2023 cz. II (228 KB)

pdf Odpowiedź na Interpelację nr BR.0003.8.2023 (209 KB)

pdf Interpelacja BR.0003.8.2023 ws. likwidacji POMKOL (86 KB)

pdf Odpowiedź na Interpelację nr BR.0003.7.2023 (38 KB)

pdf Interpelacja BR.0003.7.2023 w sprawie finansowania Dni Kolbud (58 KB)

pdf Odpowiedź na Interpelację nr BR.0003.6.2023 (191 KB)

pdf Interpelacja BR.0003.6.2023 (122 KB)

pdf Odpowiedź na Interpelację nr BR.0003.5.2023 (56 KB)

pdf Interpelacja BR.0003.5.2023 (84 KB)

pdf Odpowiedź na Interpelację nr BR.0003.4.2023 (63 KB)

pdf Interpelacja BR.0003.4.2023 (58 KB)

pdf Odpowiedź na Interpelację nr BR.0003.3.2023 (513 KB)

pdf Interpelacja BR.0003.3.2023 (53 KB)

pdf Odpowiedź na interpelację BR.0003.2.2023 (58 KB)

pdf Odpowiedź na interpelację BR.0003.2.2023 cz.2 (35 KB)

pdf Interpelacja BR.0003.2.2023 (43 KB)

pdf Odpowiedź na interpelację nr BR.0003.1.2023 (4.59 MB)

pdf Interpelacja BR.0003.1.2023 (40 KB)

 
Zapytania

  pdf Zapytanie nr BR.0003.27.2023 (42 KB)

 


Archiwum 2018-2022 rok