Sołtys: Janusz Kalkowski

miejsce zamieszkania: Ostróżki
email: 

Rada Sołecka

  • Magdalena Stanisławek
  • Marta Kotlarek
  • Grażyna Ohl
  • Łukasz Tracewicz
  • Jacek Groszek
  • Krystian Kełpin
  • Zbigniew Stypuła