Izabela Kołodko

Sekretarz Gminy Kolbudy

pokój: 303
tel. (58) 691-05-26


Martyna Bieszka

ds. kancelaryjnych

pokój: Sekretariat
tel. (58) 691-05-20


Mariola Sobocińska

ds. administracyjnych

pokój: Sekretariat
tel. (58) 691-05-20


Katarzyna Langowska

ds. kancelaryjnych

pokój: Punkt Obsługi Klienta
tel. (58) 691-05-20


Agata Lorrek (zastępstwo Magdalena Gruszecka)

ds. administracyjnych

pokój: 105
tel. (58) 691-05-68


Agnieszka Michalska

pokój: 206
tel. (58) 691-05-30

Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii