Izabela Kołodko

Sekretarz Gminy Kolbudy

pokój: 303

tel. (58) 691-05-26

  

Martyna Bieszka

ds. kancelaryjnych

pokój: Punkt Obsługi Klienta
tel. (58) 691-05-20

 

Agata Lorrek  (zastępstwo Katarzyna Langowska)

ds. administracyjnych

pokój: Punkt Obsługi Klienta
tel. (58) 691-05-20

 

Mariola Sobocińska

ds. administracyjnych

pokój: Punkt Obsługi Klienta
tel. (58) 691-05-20

 

Agnieszka Michalska

pokój: 206
tel. (58) 691-05-30

Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii