Lp.

Rodzaj środka transportowego

Kwota podatku

1.

samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton
(o których mowa w art. 8 pkt. 1 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych)

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 324 zł

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 624 zł

powyżej 9 ton – 828 zł

2.

samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton (o których mowa w art. 8 pkt. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych)

 

w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia 

szczegółowy wykaz w uchwale podatkowej >>

3.

ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, (o których mowa w art. 8 pkt. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych)

960,00 zł

4.

ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton (o których mowa
w art. 8 pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych)

w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia 

szczegółowy wykaz w uchwale podatkowej >>

5.

przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, (o których mowa w art. 8 pkt. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych)

552,00 zł

6.

przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masą całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
(o których mowa w art. 8 pkt. 6 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych)

w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia 

szczegółowy wykaz w uchwale podatkowej >>

7.

autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy (o których mowa w art. 8 pkt. 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych)

mniejszej niż 22 miejsca - 660 zł

równej lub wyższej niż 22 miejsca - 1104zł

 

Uchwała w sprawie podatku od środków transportowych