Opłata targowa stawka
1. sprzedaż: z samochodu ciężarowego lub dostawczego, platformy przyczepy samochodu albo ciągnika z przyczepą 40,00 zł
z samochodu osobowego 20,00 zł
z wozu konnego 10,00 zł
2. we wszystkich pozostałych przypadkach w miejscach, w których prowadzony jest handel (z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub częściach budynków): zajęcie powierzchni handlowej o długości od 0,00 mb do 3,00 mb 10,00 zł
zajęcie powierzchni handlowej o długości od 3,01 mb do 5,00 mb 15,00 zł
zajęcie powierzchni handlowej o długości od 5,01 mb do 6,00 mb 20,00 zł
zajęcie powierzchni handlowej o długości od 6,00 mb i powyżej 20,00 zł + 5,00 zł za każdy rozpoczęty metr bieżący powierzchni handlowej
pod pojęciem powierzchni handlowej rozumieć należy:
» długość rozstawionego namiotu, w którym prowadzony jest handel;
» w przypadku handlu poza namiotem - długość stołów, skrzynek, wiader i innych sprzętów, służących do ekspozycji lub magazynowania towaru
3. wysokość opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie 751,65 zł

Uchwała w sprawie opłaty targowej