W załączeniu informacja o zakończeniu negocjacji i zaproszenie do złożenia ofert dodatkowych w zamówieniu publicznym na Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Studziennej w Bielkówku nr IR.271.17.2021

 

Złożenie oferty dodatkowej dostępne jest na miniportalu UZP: Przekieruj

Zamawiający podaje kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia (przed złożeniem ofert dodatkowych): 240.000 zł (3.11.2021r. 13.20)