Treść ogłoszenia w BZP Pobierz treść

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP Pobierz treść

Identyfikator postępowania na miniportalu UZP: 4b074a5d-dedb-4333-b9ce-12f0e8d23124.

Link do postępowania na miniportalu: Przekieruj

Na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 Ustawy PZP Zamawiający z uwagi na otrzymanie istotnych informacji mogących mieć wpływ na przygotowanie oferty wydłużył termin składania ofert do dnia 21.09.2021r. do godz. 10.00.

Nowa dokumentacja w załączeniu zawiera schemat rozdzielnicy głównej oraz rzuty z windą. Na rzutach zmieniła się lokalizacja RG ze względu na powstanie klatki schodowej co wymusiło zmianę pzt. Dołożono oprawy na półpiętrach oraz aby doświetlić windę. Szafa rack jest na ostatniej kondygnacji.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 21.09.2021r. godz. 10.00

Zamawiający podaje kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia: 2.420.000 zł  (21.09.2021r. 10:05)