Szanowni Państwo,
w załączeniu /Załącznik 1./ przedstawiamy informację z Urzędu Gminy Kolbudy - odnośnie etapu, na jakim znajduje się postępowanie w sprawie projektowanej w Bielkówku elektrowni wiatrowej.
Informacja ta stanowiła podstawę podjęcia uchwały ZW z dnia 27.10.2014r. Co więcej : ZW w dniu 06.03.2015r. podjęło uchwałę zobowiązującą Wójta Gminy Kolbudy do wyjaśnienia nieścisłości, które wystąpiły w Jego informacji z dnia 27.10.2014.
Protokół z ZW 06.03.2014r. zostanie opublikowany w terminie 7 dni od daty Zebrania.

Jako Załącznik 2. zamieszczamy wykres ukazujący hałas w funkcji odległości /metoda Kolaskiego/.
Minimalna odległość zabudowań mieszkalnych od turbiny ENERCON E-53 /poziom hałasu 40dB/, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z d. 8.10.2012r. -wynosi 440m.

Jako Załącznik 3. zamieszczamy rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8.10.2012r.

ZW - Zebranie Wiejskie

image 1. Informacja z UG Kolbudy 17.09.2014 (260 KB)

spreadsheet 2. Hałas w funkcji odległości (42 KB)

pdf 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska (200 KB)