Już od początku stycznia w naszej gminie zacznie funkcjonować program "Kolbudzka Karta Dużej Rodziny". Zniżki będą przyznawane na podstawie ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny wydawanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach.

Prace nad Kolbudzką Kartą Dużej Rodziny trwały od wielu miesięcy. W kolbudzkim Urzędzie Gminy powstał specjalny zespół, który ma zajmował się wypracowaniem konkretnych propozycji

- Pracowaliśmy nad rozwiązaniami, które posiadaczom karty przyniosłyby realne korzyści - powiedział Marek Goliński, wicewójt gminy Kolbudy. - Już od stycznia zaoferujemy posiadaczom karty szereg zniżek, z których niewątpliwie najważniejszymi są 50% ulga od obowiązującej w Gminie Kolbudy stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi w sposób selektywny oraz 50 % ulgi przy przejazdach na podstawie biletów jednorazowych na liniach których organizatorem jest PKS Gdańsk.

Oprócz tego posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą liczyć na: 50% zniżki od cen obowiązujących za wynajęcie świetlic wiejskich i świetlic w remizach strażackich administrowanych przez Gminę Kolbudy, 50% zniżki od cen obowiązujących za wypożyczenie sali gimnastycznej w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach i Zespole Kształcenia i Wychowania w Bielkówku oraz opłatę w wysokości 1 zł + VAT za wypożyczenie sprzętu na przystani w Kolbudach, administrowanej przez Gminę Kolbudy.

Program „Kolbudzka Karta Dużej Rodziny” uprawnia również do pierwszeństwa w zapisach na wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży, organizowany przez Urząd Gminy Kolbudy.

- Katalog zniżek nie jest zamknięty - dodaje Marek Goliński. - Liczymy, że do naszego programu przystąpią przedsiębiorcy z terenu naszej gminy oferując posiadaczom kart liczne zniżki, rabaty i ulgi. Ponadto proszę pamiętać, że wszyscy mieszkańcy naszej gminy mogą korzystać z bardzo szerokiej oferty bezpłatnych zajęć sportowo - rekreacyjnych oraz kulturalnych. Niewiele gmin, nie tylko w naszym województwie, ale i w całym kraju może pochwalić się taką ofertą.

Przypomnijmy, że na terenie Polski funkcjonuje rządowy program Karta Dużej Rodziny. Przysługuje ona rodzinom posiadającym troje i więcej dzieci. Do programu przystąpiło wiele firm i instytucji, które posiadaczom karty - w przypadku gminy Kolbudy wydawanej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej - oferują szereg zniżek i ułatwień.

O szczegółach dotyczących funkcjonowania w/w programu będziemy Państwa informować na naszym profilu na facebooku oraz na stronie www.kolbudy.pl.