Na terenie Gminy Kolbudy odnaleziono kolejny niewybuch. Tym razem na niebezpieczne znalezisko natrafiono w miejscowości Buszkowy. Pozostałość z okresu II wojny światowej znajdowała się przy leśnej drodze prowadzącej w kierunku Domachowa.

W zabezpieczaniu terenu, do czasu przyjazdu saperów, uczestniczyli druhowie OSP Pręgowo i Straż Gminna. Podjęcia i unieszkodliwienia niewybuchy dokonali żołnierze z Elbląga.

- Jest to pocisk przeciwpancerny kaliber 76 mm z okresu II wojny światowej – usłyszeliśmy od saperów. – Teren został sprawdzony powierzchniowo. Innych przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych nie znaleziono.

Jak zawsze w tego typu przypadkach niewybuch przetransportowano na poligon, gdzie został zneutralizowany.

To już druga w tym roku akcja z udziałem saperów w naszej gminie. Identycznego znaleziska dokonano pod koniec kwietnia bieżącego roku Na osiedlu Sarnia Dolina w Bąkowie. Wówczas pocisk spoczywał w odległości kilkudziesięciu metrów od zabudowań. Również w tamtej akcji w zabezpieczeniu miejsca, w którym znajdował się niewybuch uczestniczyli strażacy i strażnicy gminni. 

Ponieważ na terenie Gminy Kolbudy nadal spoczywać może wiele tego typu „niespodzianek” warto przypomnieć, jak należy zachować się w przypadku natrafienia na niewybuchy lub przedmioty przypominające elementy broni lub amunicji.

- Należy mieć świadomość, że materiały wybuchowe stosowane w technice wojskowej w praktyce są całkowicie odporne na działanie warunków atmosferycznych i niezależnie od daty produkcji zachowują swe właściwości wybuchowe – ostrzegają eksperci. - Miejsce znalezienia niewybuchu należy w sposób wyraźny oznaczyć, zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych i niezwłocznie przekazać informację o znalezisku odpowiednim służbom. Najprościej zawiadomić policję 997 lub zadzwonić na numer alarmowy 112.

Informację przekazać można również Straży Pożarnej lub Straży Gminnej. Informując o znalezionym przedmiocie powinniśmy:

  • precyzyjnie określić miejsce odnalezienia
  • określić co zostało znalezione, wygląd , ogólne gabaryty, ilość
  • podać swój telefon lub adres kontaktowy

 

Kategorycznie nie wolno znalezionych niewybuchów podnosić, odkopywać ani przenosić.