Stawiamy na komunikację i współpracę z rodzicami - mówiła Barbara Wasiołka, która we wrześniu formalnie obejmie funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Kowalach. Do tej pory do nowej placówki zgłoszono 643 uczniów, jednak liczba ta prawdopodobnie wzrośnie. Dziś wiele wskazuje na to, że szkoła będzie pracować w systemie jednozmianowym. W razie potrzeby może zostać jednak wprowadzona także druga zmiana. W poniedziałek 11 czerwca w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach odbyło się pierwsze zebranie z rodzicami uczniów, którzy 3 września rozpoczną naukę w nowej placówce.

Jako pierwsi informacji dotyczących funkcjonowania nowej szkoły wysłuchali rodzice dzieci zgłoszonych do nauczania początkowego. Przed zebraniem uczestnicy mieli możliwość obejrzenia list poszczególnych klas.

Budynek A będzie gotowy

Uczestnicy zebrania usłyszeli od przedstawicieli Urzędu Gminy Kolbudy, że zgodnie z wszelkimi zapewnieniami budynek A będzie gotowy do dnia inauguracji roku szkolnego. Opóźnień nie uda się natomiast uniknąć w przypadku części B, w której znajdzie się sala gimnastyczna, kuchnia i jadalnia. Ten fragment obiektu powinien być gotowy do końca bieżącego roku. W dniu 3 września wspomniana część inwestycji ma jednak zostać doprowadzona do stanu surowego zamkniętego i odpowiednio zabezpieczona, aby dalsze prace budowlane nie utrudniały funkcjonowania szkoły. Wraz z budynkiem A zakończona powinna zostać infrastruktura sportowa na zewnątrz obiektu oraz miejsca parkingowe.

Najpierw katering, potem kuchnia?

Rodzice zainteresowani kwestią posiłków dla uczniów usłyszeli, że po oddaniu do użytku budynku B w szkole funkcjonować będzie kuchnia ze stołówką. Do tego czasu wdrożone ma zostać rozwiązanie zastępcze. Prawdopodobnie wyżywienie zamawiane będzie w formie kateringu, jednak przyszłe kierownictwo placówki otwarte jest na ewentualne sugestie rodziców.

Miejsce zamieszkania i prośby rodziców

W dwóch najmłodszych rocznikach planuje się utworzenie klas integracyjnych. W pierwszym roku funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Kowalach utworzonych zostanie osiem klas pierwszych, trzy klasy drugie oraz dwie klasy trzecie. Uczestnicy zebrania dopytywali o klucz jaki zastosowano przy tworzeniu poszczególnych klas. Usłyszeli, że o ich kształcie decydowało przede wszystkim miejsce zamieszkania oraz sugestie i prośby zgłaszane przez rodziców.

Klasy czwarte będą dowożone na basen

Poruszono temat budowy basenu, który znajduje się w projekcie, a którego realizacja została odłożona na późniejszy termin. Jaki? Tu konkretna odpowiedź nie padła. To zależeć będzie od wszystkich trzech partnerów realizujących przedsięwzięcie. Na razie uczniowie klas IV, w ramach podstawy programowej, tak jak uczniowie innych gminnych szkół korzystać będą z basenów w Łapinie, Gdańsku i Pruszczu Gdańskim. Uczniowie klas młodszych będą mieli możliwość uczestniczenia w odpłatnych wyjazdach na wskazane pływalnie.

Trzy strefy świetlicy

Wiele pytań dotyczyło funkcjonowania świetlicy. Ta, jak zapewniono, powinna rozpocząć dyżury w możliwie szybkim wrześniowym terminie. W pierwszym miesiącu pracy szkoły prowadzone będą również zapisy do świetlicy. Ta zlokalizowana będzie na pierwszej kondygnacji obiektu i podzielona zostanie na trzy części, w których wydzielone mogą zostać strefy do zabawy, odrabiania lekcji oraz odosobnienia i wypoczynku.

Nauczanie przez doświadczanie

Rodzice uzyskali zapewnienie, że szkoła stawiać będzie na metody nauczania przez doświadczanie. Młodzież nie będzie obarczana zbędnymi  pracami domowymi. Dzieci mają się kształcić i rozwijać swoje zainteresowania głównie w szkole.

- Chcemy pracować z dziećmi tak, aby same chciały się uczyć i aby potrafiły to robić - usłyszeli rodzice od osób, które pokierują szkołą. - Jeżeli praca domowa zostanie zadana, to musi być sensowna. Uczeń powinien wykonywać ją sam. Nie chodzi o to, aby rodzic wykonał zadaną pracę za swoje dziecko.

Pielęgniarka i stomatolog

Wiadomo, że w szkole znajdzie się gabinet pielęgniarki. Przygotowane jest też specjalnie dostosowane pomieszczenie dla szkolnego stomatologa.  Nie wiadomo jednak czy opiekę dentystyczną uda się włączyć do oferty szkoły od pierwszych dni funkcjonowania.

Nabór nauczycieli zakończony

Rodzice usłyszeli również, że na obecnym etapie rekrutacja nauczycieli została zakończona. Nie można jednak wykluczyć, że w przypadku wzrostu liczby uczniów uruchamiane będą kolejne nabory kadry pedagogicznej. Na razie rodzicom nie przedstawiono wychowawców poszczególnych klas. Nie podano też nazwisk wyłonionych w procesie rekrutacji nauczycieli, tłumacząc, że pracę rozpoczną oni dopiero od września.

W lipcu sekretariat szkoły

Od lipca natomiast powinien rozpocząć działalność sekretariat szkoły. Jego uruchomienie zapewne znacznie ułatwi kontakt rodziców z placówką. Przypomniano, że w tej chwili wszystkie najważniejsze i autoryzowane informacje adresowane do rodziców publikowane są na profilu( fb/Szkoła Podstawowa w Kowalach) oraz w zakładce „Budowa Szkoły Podstawowej w Kowalach” dostępnej w serwisie kolbudy.pl.

Podręczniki w lipcu, „dzień otwarty” w sierpniu

Barbara Wasiołka poinformowała, że o wyborze podręczników zdecydują wychowawcy. Zamówienie książek dla uczniów planowany jest na miesiąc lipiec. Do dyspozycji dzieci będą szafki, które zamontowane zostaną w klasach. W ostatnim tygodniu sierpnia powinien natomiast zostać zorganizowany „dzień otwarty”. Będzie m.in. okazja do obejrzenia pomieszczeń szkoły oraz uzyskania odpowiedzi na wszelkie nurtujące rodziców  pytania.

Dowozy uczniów w gestii samorządów

Na pytania dotyczące planowanych dowozów uczniów z terenu poszczególnych gmin rodzice usłyszeli, że kwestie transportu znajdują się w gestii samorządów, a nie placówek oświatowych.

Jeszcze w tym tygodniu odbędą się spotkania z rodzicami kolejnych roczników, które we wrześniu rozpoczną naukę w Szkole Podstawowej w Kowalach.