Z roku na rok wydłuża się ścieżka pieszo-rowerowa, która ostatecznie prowadzić ma od Kolbud do granicy z Gdańskiem w Kowalach, w bezpiecznym oddaleniu od drogi wojewódzkiej nr 221. Póki co, trasa rozpoczęła się w Kolbudach i kończy się w Bąkowie. Radni zgodzili się na zabezpieczenie w tegorocznym budżecie 800tys. zł na kolejny odcinek, w kierunku Kowal.

- Mieszkańcy Kowal wysunęli jednak propozycje, żeby w tym roku zacząć budowę od strony Gdańska - mówi Leszek Grombala, wójt gminy Kolbudy. - Trzeba przyznać im racje, bo na proponowanym przez nich odcinku, z gminnej inwestycji skorzysta większa liczba osób. Nie wiem jeszcze, czy uda się zamienić kierunek prac, bo na tamtym terenie projekt wymaga jeszcze kilku uzgodnień.

Jeśli w najbliższych miesiącach uda się zakończyć dokumentację nowy odcinek trasy dla pieszych powstanie od strony Gdańska. – W przeciwnym razie zbudujemy planowany wcześniej odcinek od strony Bakowa, który jest przygotowany do rozpoczęcia prac – mówi wójt Grombala.

Wójt Kolbud dodaje także, że trasa ta nabierze większej wartości po jej całkowitym zakończeniu, ale na to trzeba poczekać co najmniej półtora roku.

- Po zakończeniu budowy kanalizacji w najbardziej zaludnionych sołectwach gminy Kolbudy, najpilniejsza jest budowa dróg, chodników i ścieżek pieszo-rowerowych - zapewnia wójt.

- Potrzeby są duże i z każdym rokiem przybywa nowych domów, które praktycznie powstają na polach i mieszkańcy nie mają do nich dojazdów ani chodników.

Zabiorą się za drogi

W tym roku zostanie przebudowana droga powiatowa z Czapielska do granicy gminy we wsi Buszkowy. W następnych latach powiat ma w planie przedłużenie tej trasy do Domachowa, czyli połączenie dwóch dróg wojewódzkich.

- Zbyt wiele wypadków i kolizji zdarza się na skrzyżowaniu przy stacji benzynowej w Kowalach - martwi się Leszek Grombala, wójt gminy Kolbudy. - Dlatego wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich zbudujemy tam rondo. Projekt jest gotowy i ustaliliśmy pokrycie kosztów po połowie. Od tego ronda zaczniemy w tym roku budować ulicę Przemysłową, przy której są tereny przeznaczone dla firm.

W tegorocznym budżecie gminy zabrakło jednak pieniędzy na budowę dróg asfaltowych z Pręgowa do Bielkówka oraz z Pręgowa do wsi Buszkowy przez Ostróżki.

W tym roku zlecono jednak wykonanie projektów i przygotowanie inwestycji, by prace rozpoczęły się w 2013 r.

Zdaniem wójta nie ma szans na to, by wszystkie polne drogi zostały pokryte asfaltem, ponieważ gmina ta dynamicznie się rozwija i wciąż powstają nowe osiedla, a co za tym idzie nowe, gruntowe drogi.