Wójt Andrzej Chruścicki odwiedził Szkołę Podstawową w Kowalach, aby zapoznać się z postępem prac budowlanych w budynku B. W tej części znajduje się m.in. sala gimnastyczna oraz pomieszczenia kuchenne ze stołówką. Wizyta była również okazją do omówienia z dyrekcją placówki bieżących problemów z jakimi boryka się szkoła.

Budynek B został już niemal w całości przykryty dachem. Zamontowano stolarkę okienną, a wewnątrz obiektu prowadzone są obecnie prace wykończeniowe. W części pomieszczeń kładzione są tynki. Trwa również montaż instalacji wentylacyjnych.

- Dzięki temu, że osiągnęliśmy tzw. stan zamknięty możliwe było uruchomienie tymczasowej instalacji grzewczej - mówi Adam Babkiewicz, kierownik Referatu Inwestycji i Remontów UG Kolbudy. - Ogrzewanie przyspieszy proces osuszania pomieszczeń, a tym samym pozwoli zintensyfikować prace. Jak zapewniają przedstawiciele wykonawcy całość powinna zostać ukończona w maju.

Podczas wizyty w szkole wójt Andrzej Chruścicki przyjrzał się szczegółowo wszystkim wykańczanym obecnie pomieszczeniom. Wysłuchał również informacji na temat zakresu zadań, które realizowane będą w najbliższych tygodniach. W rolę przewodnika po budynku B wcielił się Krzysztof Kaliniewicz kierownik budowy. Swoje uwagi i sugestie pod adresem budowlańców kierowała m.in. p.o. dyrektora szkoły Sabina Leyk-Kania, która towarzyszyła delegacji z Urzędu Gminy Kolbudy.

- Prace na budowie realizowane są zgodnie z harmonogramem - mówi wójt Andrzej Chruścicki. - Jestem przekonany, że wraz z początkiem nowego roku szkolnego uczniowie będą mogli w pełni korzystać zarówno z sali gimnastycznej, jak i stołówki. Posiłki będą przyrządzane w szkolnej kuchni. Oprócz dużej sali gimnastycznej do dyspozycji uczniów będzie również salka fitness oraz pomieszczenie do gimnastyki korekcyjnej. Na parterze budynku B chcemy również zlokalizować świetlicę, która obecnie mieści się na pierwszym piętrze. Jej przeniesienie na niższą kondygnację będzie sporym ułatwieniem dla rodziców, którzy z parkingu wejdą niemal bezpośrednio do pomieszczeń w pobliżu świetlicy. Nowe rozwiązanie znacznie ułatwi też funkcjonowanie szkoły.

Wójt Andrzej Chruścicki w towarzystwie dyrekcji placówki obejrzał również użytkowane od września ub. roku pomieszczenia szkoły. Chociaż budynek A służy uczniom dopiero kilka miesięcy już dziś występują uszkodzenia mechaniczne, które na bieżąco zgłaszane są wykonawcy. Winę za szkody powstałe w elementach elewacji czy zniszczenia armatury i wyposażenia toalet często ponoszą sami uczniowie. Może warto, aby rodzice porozmawiali ze swoimi pociechami o tym jak ważne jest dbanie o publiczne mienie.

Na zakończenie wizyty w Kowalach delegacja z Urzędu Gminy Kolbudy omówiła z kierownictwem szkoły m.in. kwestie dotyczące wyposażenia pomieszczeń budynku B, w tym zakupu sprzętu sportowego do sali gimnastycznej.

Podczas wizyty w Kowalach wójtowi Andrzejowi Chruścickiemu towarzyszył jego zastępca Wojciech Sosnowski. Plac budowy wizytowali ponadto kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu Małgorzata Hopa oraz kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Adam Babkiewicz.

Przypominamy, że otwarta we wrześniu 2018 roku szkoła w Kowalach jest pierwszą tego typu placówką budowaną wspólnie przez trzy samorządy. Partnerami Gminy Kolbudy w realizacji tego przedsięwzięcia są Gmina Pruszcz Gdański i Gmina Miasta Gdańska.

Klip z wizyty na budowie: