Intensywne opady deszczu sprawiają, że wiele gruntowych dróg w Gminie Kolbudy wymaga pilnego remontu. Zdarza się, że niesiony przez strumienie wody żwir spływa również przyległymi ulicami zapychając studzienki kanalizacyjne. To z kolei powoduje zalewanie prywatnych posesji. Taka sytuacja jest doskonale znana m.in. mieszkańcom ulicy Polnej i ulicy Kościelnej w Bielkówku. Zbierające się w pobliżu pętli autobusowej błoto wkrótce powinno przejść jednak do niechlubnej historii. Za kilka dni rozstrzygnięty zostanie bowiem przetarg na gruntowną modernizację ulicy Polnej oraz wspomnianego skrzyżowania z ulicą Kościelną.

- Drogi gruntowe po bardziej intensywnych opadach deszczu wymagają wyrównania i naprawy – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Ulica Kościelna w Bielkówku, która została zmodernizowana kilka lat temu jest regularnie zalewana przez błoto spływające z ulicy Polnej. Po opadach deszczu musimy nie tylko równać drogę, ale również czyścić okoliczne instalacje odprowadzające deszczówkę. Jeszcze w tym roku przeprowadzimy jednak modernizację ulicy Polnej. Wkrótce rozstrzygniemy przetarg na realizację pierwszego, liczącego ponad 300 metrów, odcinka wraz ze skrzyżowaniem, które obecnie jest regularnie zalewane przez błoto. Inwestycja została dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych. Niebawem powinny więc rozpocząć się długo oczekiwane przez mieszkańców prace. Muszą zostać zakończone jeszcze w tym roku. Inwestycja pozwoli nam zaoszczędzić środki, które „pożerały” wymuszane przez aurę doraźne remonty szutrowej nawierzchni i czyszczenie pobliskich studzienek.

Jak czytamy w dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej specyfikacji istotnych warunków zamówienia nawierzchnia ulicy Polnej pokryta zostanie masą bitumiczną. Pojawią się również nowe lampy. Wykonana zostanie kanalizacja deszczowa.  

Nie jest to jedyny przetarg na realizację inwestycji drogowych, jaki zamieszczony jest aktualnie w Biuletynie Informacji Publicznej. Trwa również nabór ofert na rozbudowę ul. Górnej i budowę ul. Kolonia w Bielkówku, a także kolejnego etapu ulicy Podgórnej w Jankowie Gdańskim. Jeszcze w czerwcu powinien też zostać wyłoniony wykonawca przebudowy ulic Tęczowa Polana i Jaśminowy Stok w miejscowości Babidół.

- Jeszcze w czerwcu powinniśmy wyłonić wykonawców kilku ulic, które od dawna wymagały modernizacji – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Wkrótce rozpoczną się też prace budowlane. Gmina cały czas się rozbudowuje powstają nowe osiedla. Potrzeby w zakresie inwestycji drogowych cały czas wzrastają. Systematycznie staramy się jednak modernizować lokalne drogi, aby po większych deszczach nie stawały się nieprzejezdne dla pojazdów osobowych. Takich jednak w naszej gminie wciąż nie brakuje. Po ustaniu ulewnych deszczów staramy się możliwie szybko naprawiać uszkodzoną nawierzchnię. Pracownicy urzędu systematycznie monitorują stan dróg szutrowych, które są najbardziej narażone na uszkodzenia.

Wszystkich zainteresowanych aktualnymi przetargami i zamówieniami ogłaszanymi przez Urząd Gminy Kolbudy, nie tylko tymi dotyczącymi budowy i modernizacji dróg, zapraszamy do lektury Biuletynu Informacji Publicznej.