W związku z prowadzonymi na terenie Gminy Kolbudy badaniami geotechnicznymi wykonywanymi w ramach „Budowy Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej z podziałem na 2 części; część nr 2: Budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Zadanie 2: Węzeł Żukowo (z węzłem) – Węzeł Gdańsk Południe (z węzłem)” prezentujemy przesłany przez wykonawcę wykaz działek, na których planowane jest wykonanie odwiertów. Wykonawcą prac będzie firma BARG-ARTGEO Sp. z o.o.

Wykaz działek w załączniku