Mieszkańcy gminy Kolbudy zdecydowali, że nowy maszt na flagę, na budowę którego samorząd otrzymał dofinansowanie w ramach ogólnopolskiej akcji „Pod biało-czerwoną”, stanie przy skrzyżowaniu ulicy Bukowej z drogą wojewódzką 221 w Lublewie Gdańskim. Przedsięwzięcie zostanie dofinansowane kwotą 8 tysięcy złotych z budżetu centralnego. Zgodnie z planem uroczyste, pierwsze wciągnięcie flagi na maszt nastąpi 11 listopada br. przy okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Wymogiem projektowym, przed rozpoczęciem realizacji zadania, było zasięgnięcie opinii mieszkańców całej gminy co do miejsca, w którym posadowiony zostanie maszt. Można ją było wyrazić za pośrednictwem elektronicznego formularza, który dostępny był na naszej stronie od 16 do 19 sierpnia br.

Wystarczyło udzielić odpowiedzi na pytanie:

„Czy maszt z flagą powinien stanąć u zbiegu drogi wojewódzkiej 221 z ulicą Bukową w Lublewie Gdańskim?

 „TAK” lub „NIE”.

Inicjatorem i  promotorem przystąpienia naszego samorządu do ogólnopolskiego projektu było Sołectwo Lublewo Gdańskie, które zaproponowało, aby masz stanął w tej właśnie miejscowości. Poddana pod głosowanie lokalizacja jest terenem gminnym i miejscem, o którego atrakcyjność systematycznie dbają mieszkańcy wsi, dokonując tam m.in. nasadzeń roślinności.

W głosowaniu we wspomnianym już terminie oddano 109 głosów, z których 87 pozytywnie oceniło tę lokalizację, przy 22 głosach przeciw. Oznacza to, że maszt, na którym dumnie powiewać będzie biało-czerwona flaga zostanie zamontowany we wskazanym miejscu.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy zabiegali o pozyskanie dofinansowania w ramach ogólnopolskiego projektu, jak również wszystkim, którzy wyrazili swoją opinię na temat lokalizacji masztu.

Celem głównym projektu „Pod biało-czerwoną”  jest zjednoczenie naszego kraju i jego mieszkańców. Honorowanie Poległych za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny, ale także zachęcanie do patriotycznych postaw i dumy z bycia Polakami. Umieszczenie flagi na maszcie w wyjątkowym miejscu to dowód na to. jak ważne są symbole narodowe w życiu Polaków.