Gmina Kolbudy udzieli dotacji celowej na wykonanie remontu podmurówki kamiennej kościoła w Lublewie Gdańskim. Prace służyć mają zabezpieczeniu jednego z najcenniejszych gminnych zabytków. Prace wskazane we wniosku obejmą również przebudowę istniejącego ogrodzenia. Zgodnie z przyjętą 26 marca uchwałą Rady Gminy Kolbudy parafia NMP Królowej Korony Polskiej w Lublewie Gdańskim otrzyma wsparcie w kwocie 120 tysięcy złotych. 

- To kolejne środki, które samorząd przekazuje na prace konserwatorskie przy zabytkach, z których jako gmina możemy być naprawdę dumni – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Wszyscy dostrzegamy potrzebę pomocy w tym zakresie, a uchwały o udzieleniu finansowego wsparcia dla liczących kilka wieków obiektów podejmowane są zazwyczaj jednomyślnie. Regularnie wspieramy nasze zabytki środkami budżetowymi, a także sięgamy po dofinansowanie zewnętrzne, jak w przypadku kościoła w Czapielsku, gdzie niedługo realizowane będą prace, na które pozyskaliśmy blisko milion złotych.

Wskazane we wniosku o udzielenie dotacji prace w Lublewie Gdańskim zrealizowane zostaną według projektu zatwierdzonego przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami organ stanowiący gminy może udzielić dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru. W przypadku kościoła w Lublewie Gdańskim wymóg ten został spełniony w 1949 roku.

Kościół w Lublewie Gdańskim wzniesiony został w drugiej połowie XIV wieku. To obiekt gotycko - barokowy, murowany z cegły, z wieżą konstrukcji drewnianej, oszalowaną deskami. Salowy, pięcioosiowy, z niewydzielonym, trójbocznie zamkniętym prezbiterium, przy którym od północy znajduje się zakrystia. Od południa przylega do nawy kaplica; od zachodu dostawiona została w XX wieku mała, drewniana kruchta.