fot. pixabay.com

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy w Kolbudach w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kolbudy z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2021.

fot. pixabay.com

Urząd Gminy Kolbudy ogłosił kolejny w tym roku przetarg na budowę dróg lokalnych. Planowana inwestycja zrealizowana zostanie w sołectwie Otomin. Modernizacji poddane zostaną ulice Jagodowa i Mandarynkowa. Termin składania ofert przez firmy zainteresowane realizacją zadania upływa 10 listopada br.

fot. pixabay.com

Bezpieczeństwo w Gminie Kolbudy było jednym z tematów październikowej sesji Rady Gminy Kolbudy. Podczas obrad zaprezentowano informacje na temat działań podejmowanych przez Straż Gminną w Kolbudach oraz miejscowy Komisariat Policji.

Do końca Powszechnego Spisu Rolnego 2020 pozostał jeszcze miesiąc, ale nie warto zwlekać tak długo. Dlaczego? Bo „Kto pierwszy, ten lepszy”! To konkurs Urzędu Statystycznego, w którym rolnicy dzięki nie odkładaniu obowiązku na później mogą coś wygrać!

Informujemy, że w dniach 26-28 października (od poniedziałku do środy) - w związku z prowadzonymi pracami drogowymi - zamknięte będzie skrzyżowanie ulicy Kościelnej z ulicą Polną w Bielkówku.

Od poniedziałku 19 października w ośrodku zdrowia w Kolbudach przy ul. Plac Kaszubski 7 uruchomiony zostanie specjalny gabinet dla pacjentów, którzy podejrzewają, że mogli zostać zakażeni wirusem COVID-19. Pomieszczenie będzie miało osobne wejście i poczekalnię, w której zamontowany zostanie automatyczny termometr. Wydzielenie wspomnianej strefy pozwoli na odizolowanie osób potencjalnie zakażonych koronawirusem od innych pacjentów, w tym: dzieci, osób starszych czy kobiet w ciąży korzystających z usług medycznych naszych lekarzy.

fot. pixabay.com

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia publikuje aktualny wykaz punktów pobrań COVID – 19 na terenie województwa pomorskiego dla osób posiadających skierowanie na pobranie materiału do wykonania testu na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Sopot, Gdańsk, Stegna, gmina i miasto Tczew oraz powiat gdański - w tych miejscach ruszył metropolitalny program profilaktyki cukrzycy typu 2. Propozycja jest skierowana do osób w wieku od 35 do 64 lat. W ramach wszystkich realizowanych projektów przeprowadzonych zostanie 180 tys. ankiet. Na ich podstawie 20 tys. osób skorzysta z bezpłatnych badań profilaktycznych. Projekt finansowany jest ze środków europejskich.

Przeliczenie emerytur dla osób z rocznika 1953 to temat najbliższego dyżuru telefonicznego orgaznizowanego przez ekspertów z gdańskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kapituła Nagrody Bursztynowego Mieczyka ma zaszczyt zaprosić pomorskie organizacje pozarządowe do udziału w XXVI edycji Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego! Nagrody główne ufundowane są przez Wojewodę Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

fot. pixabay.com

Urząd Gminy Kolbudy ogłosił przetarg na budowę ulic: Wojska Polskiego, Bukowej i Wrzosowej w Lublewie Gdańskim. Firmy zainteresowane realizacją tego zadania mogą składać wymagane dokumenty do 6 listopada br. Otwarto natomiast oferty złożone w ramach postępowania, które miało wyłonić wykonawcę ulic Adama Ważnego i Skrzatów w Kolbudach. Chęć realizacji zadania wyraziło osiem firm. Po analizie złożonej w urzędzie dokumentacji wyłoniony zostanie wykonawca.

Dedykowana infolinia dla seniorów, wsparcie wolontariuszy, współpraca wojsk obrony terytorialnej i pracowników pomocy społecznej w pomoc osobom starszym w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię. To główne założenia Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów uruchomionego właśnie przez rząd. Koordynatorem działań Korpusu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

SZCZEGÓŁY

 

Służby sanitarno-epiedemiologiczne informują o kolejnych dobowych rekordach zakażeń wirusem COVID-19. Liczba chorych lawinowo wzrasta, a lekarze i wirusolodzy kreślą czarne scenariusze. Niestety również w Gminie Kolbudy notowane są kolejne przypadki zachorowań na koronawirusa. Liczba osób w izolacji przekroczyła już 60, a niemal pół tysiąca osób poddanych jest kwarantannie (dane na 22 października). W Urzędzie Gminy Kolbudy regularnie obraduje Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, który - m.in. w obecności przedstawiciela służb medycznych - na bieżąco analizuje sytuację na terenie naszego samorządu. Ta wymaga dziś szczególnej dyscypliny i przestrzegania podstawowych norm sanitarnych.

fot. pixabay.com

 Gminna Komisja ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii we współpracy z Referatem Kultury, Sportu i Rekreacji Urzędu Gminy Kolbudy zaprasza na warsztaty profilaktyczne pn.

 W związku z rosnącą liczbą zakażeń wirusem COVID-19 rząd podjął decyzję o zaostrzeniu obostrzeń mających służyć ograniczeniu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Z dniem 17 października br. Powiat Gdański zostaje objęty tzw. czerwoną strefą. Na liście regionów, w których obowiązywać będą nowe regulacje przewidziane dla obszaru czerwonego znalazły się w sumie 152 miasta i powiaty.

fot. pixabay.com

Gminna komisja ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii zachęca mieszkańców Gminy Kolbudy do wzięcia udziału w dobrowolnych badaniach dotyczących problemów w Pani/Pana środowisku lokalnym.

W niewiele ponad dwa lata bieżącej kadencji samorządu (2018-2023) w Gminie Kolbudy zrealizowanych zostanie 15 inwestycji drogowych. Część z nich oddano już do użytku. W kilku lokalizacjach trwają zaawansowane prace budowlane. W innych rejonach gminy inwestor przystępuje właśnie do działania lub rozstrzygane są przetargi na realizację zadania. W kolejce do realizacji czekają kolejne projekty. Składane są też kolejne wnioski o dofinansowanie środkami zewnętrznymi.

W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Kolbudy przekazujemy Państwu materiały kampanii profilaktycznych przygotowanych przez Przyjazną Profilaktykę.

Główny Urząd Statystyczny przypomina, że od 1 września do 30 listopada 2020 roku na terenie Polski prowadzony jest Powszechny Spis Rolny, według stanu na dzień 1 czerwca 2020 roku. Spis obejmuje zasięgiem równocześnie cały kraj. Spisywane są gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą i według stanu na ten dzień. Udział w spisie jest obowiązkowy. Według ostatnich danych GUS na terenie Gminy Kolbudy działalność rolniczą prowadziło 126 gospodarstw.

Jedna z najbardziej reprezentacyjnych i intensywnie uczęszczanych części sołectwa Kolbudy przejdzie niebawem sporą metamorfozę. Chodzi o prowadzącą do Gminnej Przystani Żeglarskiej ulicę Adama Ważnego i prostopadłą do niej ulicę Skrzatów. Urząd Gminy Kolbudy ogłosił już przetarg na realizację inwestycji. To nie jedyna dobra wiadomość. Na ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż drogi wojewódzkiej 221 zabłysną wkrótce kolejne lampy oświetleniowe. Do wiosny przyszłego roku ścieżka powinna być oświetlona na całej długości, aż do Kowal.

Strona 6 z 29