Zakończył się kolejny etap przebudowy układu drogowego w Jankowie Gdańskim. W obecności przedstawicieli Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi. W ramach oficjalnie zakończonego dziś zadania nowa nawierzchnia pojawiła się na ulicy Podgórnej oraz przylegających do niej Daliowej, Hiacyntowej, Tulipanowej i Straszyńskiej. Wykonano również blisko pół kilometra chodnika i ustawiono 31 lamp. Dzień oddania do użytku wspomnianego etapu zbiegł się z podpisaniem umowy z firmą Ol-Trans, która wkrótce przystąpi do kolejnej części budowy układu drogowego w Jankowie Gdańskim.

- To ważne wydarzenie dla mieszkańców Jankowa Gdańskiego – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Jeszcze w 2018 roku były tu nierówne, szutrowe drogi. Latem mieszkańcy narzekali na kurz, a w porach deszczowych na wszechobecne błoto. Dziś mamy równe drogi, szerokie chodniki i wyniesione przejścia dla pieszych. Całość, wraz z oświetleniem, wygląda naprawdę ładnie. Do tej pory dzięki zewnętrznemu dofinansowaniu udało się nam wybudować w Jankowie Gdańskim blisko 1,2 kilometra dróg. Jeszcze w tym roku odcinek ten wydłuży się o kolejnych kilkaset metrów, gdyż właśnie podpisaliśmy umowę z wykonawcą na następny etap, od ulicy Tulipanowej do Borówkowej.

W Jankowie Gdańskim pojawiła się nie tylko betonowa kostka, która znacznie poprawiła komfort jazdy. W ramach podsumowywanego dziś zadania wykonano również mury oporowe, umocnienia rowów odwadniających i przebudowano instalacje elektroenergetyczne. Konieczna była również regulacja studni kanalizacji sanitarnej i budowa kanalizacji deszczowej. Zamontowano również 31 lamp ulicznych.

Projektowana prędkość dla drogi, której fragment oddano do użytku, wynosi 30 km/h. Szerokość jezdni z kostki betonowej to 5 metrów, a szerokość chodnika wynosi 2 metry.

W uroczystości przecięcia wstęgi na nowo oddanym odcinku drogi uczestniczył przedstawiciel Wojewody Pomorskiego, Ireneusz Szweda.

- Gmina Kolbudy wyrasta w Powiecie Gdańskim na lidera pod względem pozyskiwanych w ramach programu środków i realizacji dróg lokalnych – mówił Ireneusz Szweda.

Przedstawiciel Wojewody Pomorskiego poinformował również, że na czele listy rezerwowej znajdują się kolejne projekty złożone przez Gminę Kolbudy. Jest więc duża szansa, że za pieniądze wygospodarowane w ramach poprzetargowych oszczędności uda się wkrótce rozpocząć modernizację kolejnych gminnych dróg.

Zadowolenia z oddania do użytku kolejnego etapu zmodernizowanego układu drogowego w Jankowie Gdańskim nie kryli sołtys Lech Mikla oraz miejscowy Radny Gminy Kolbudy Piotr Wójtowicz. Przewodnicząca RGK Emilia Jóźwik przypomniała, że pierwsze starania o budowę drogi rozpoczęto już przed dziesięciu laty.

- Jestem niezmiernie szczęśliwa, że jako Radna Gminy Kolbudy mogłam przyczynić się do realizacji tego przedsięwzięcia, które mam nadzieję długo służyć będzie mieszkańcom – mówiła Emilia Jóźwik.

Koszt realizacji oddanego do użytku etapu wyniósł blisko 1,5 mln. Kwota dofinansowania uzyskana przez samorząd z Funduszu Dróg Samorządowych to niemal 614 tysięcy złotych.

- Prace przy realizacji tego odcinka zostały rozpoczęte w połowie stycznia br. – mówi Adam Babkiewicz, kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy Kolbudy. – Wkrótce przystępujemy do realizacji kolejnego etapu, który wykona firma Ol – Trans. Koszt realizacji zadania wyniesie ponad 1,3 miliona złotych. Wysokość dofinansowania z rządowego programu FDS to niemal 570 tysięcy złotych. Prace powinny zostać ukończone jeszcze w tym roku.

Zrealizowane dotąd etapy modernizacji układu drogowego w Jankowie Gdańskim, które rozpoczęto w 2018 roku - wraz z odcinkiem, którego realizacja rozpocznie się wkrótce - kosztować będą w sumie ponad 4,8 milionów złotych. Niemal 2 miliony złotych stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Do końca bieżącego roku długość zmodernizowanego w Jankowie Gdańskim dróg w z dofinansowaniem FDS wyniesie około 2 kilometrów.

W uroczystości udział wzięli również przedstawiciele Rady Gminy Kolbudy Andrzej Sosiński oraz Magdalena Dudzińska – Florczyk.