Z przyjemnością informujemy, że Urząd Gminy Kolbudy, jako jedna z 80 jednostek samorządowych w Polsce, zakwalifikował się w 2010 r. do realizacji Projektu CAF 2006.
Wspólna Metoda Samooceny CAF jest Projektem wdrażanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL Poddziałanie 5.2.2 „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenie pracowników i pomoc doradczą”.
W dniu 2 lutego 2010 r. Wójt Gminy Kolbudy podpisał umowę z Firmą F5 Konsulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, która zapewniła wsparcie w cyklu spotkań konsultacyjnych i szkoleniowych dla pracowników urzędu w ramach realizacji Projektu.

Czym jest CAF?

Metoda Oceny - CAF 2006 (ang. Common Assessment Framework) -jest wynikiem zainteresowania systemami jakości, nowoczesnymi technikami zarządzania, w tym modelami samooceny. Proces integracji z Unią Europejską spowodował między innymi zawarcie porozumienia pomiędzy ministrami odpowiadającymi za administrację publiczną w poszczególnych krajach członkowskich UE w sprawie wykorzystania Wspólnej Metody Oceny CAF w jednostkach administracji publicznej. CAF jako narzędzie dla jednostek administracji publicznej mające na celu poprawę zarządzania powstał między innymi po to, aby:
  • promować system zarządzania jakością w sektorze publicznym w państwach członkowski UE,
  • wspomagać dzielenie się doświadczeniem i dobrymi praktykami,
  • wprowadzać działania benchmarkingowe w sektorze publicznym państw członkowskich.
  • problemów komunikacyjnych.
Model skupia się na przeprowadzeniu samooceny, identyfikacji obszarów doskonalenia oraz wprowadzeniu wymaganych usprawnień zarządczych. Metoda samooceny proponowana w ramach CAF opiera się na założeniu, iż osiągnięcie pożądanych rezultatów działania Urzędu (jak i każdej innej organizacji ) zależy od jakości przywództwa, wpływającego na politykę i strategię, zarządzania zasobami ludzkimi, działania w zakresie nawiązywania partnerstw oraz zasobów i procesów zarządzania zmianą. Umożliwi to systematyczne podnoszenie jakości usług świadczonych przez Urząd Gminy, a tym samym spełnienie rosnących oczekiwań oraz przyczyni się do podejmowania działań usprawniających i proinnowacyjnych.
 

pdf Wyniki samooceny przeprowadzą metodą CAF w Urzędzie Gminy Kolbudy (376 KB)

pdf Szczegółowa informacja o modelu CAF - Wspólnej Metody Oceny (111 KB)