W załączeniu informacja z sesji otwarcia ofert w zamówieniu publicznym nr IR.271.14.2021 na Przebudowę ulicy Bratek w Czapielsku wraz z budową oświetlenia drogowego