W załączeniu informacja z sesji otwarcia ofert w postępowaniu nr IR.271.19.2021 na Budowę ulicy Bratek w Czapielsku