"Historia Gminy Kolbudy w grafice Zdzisława Kaczmarka" – to tytuł wystawy, której wernisaż miał miejsce 13 grudnia 2019 roku w pręgowskiej filii Gminnej Biblioteki Publicznej. Spotkanie, w którym uczestniczyła liczna grupa rodowitych mieszkańców poszczególnych sołectw naszej gminy stanowiło też okazję do wielu wspomnień. Samo miejsce, w którym odbywała się wystawa, czyli tzw. „stara szkoła” w Pręgowie, zapisało się trwale na kartach lokalnej historii oraz…na grafikach wykonanych przez Zdzisława Kaczmarka.

Autora - jak sam mówi - do uwiecznienia na papierze wielu ciekawych miejsc, natchnęły rowerowe wycieczki po najbliższej okolicy. Pan Zdzisław odwzorowuje stare budynki gospodarskie, dworki, kościoły, szkoły czy restauracje. Na jego grafikach znajdziemy zarówno budynki jeszcze istniejące jak i te, po których  pozostały już tylko fundamenty bądź wspomnienia. A wszystkie te zabytki architektury rysownik przedstawia w wersji "retro" czyli tak jak wyglądały w okresie XX-lecia międzywojennego lub tuż po zakończeniu działań wojennych.

Kiedy nie ma  żródeł faktograficznych np. starych fotografii,  artyście pomagają rozmowy z mieszkańcami gminy lub plastyczna wyobraźnia. Nieocenionym źródłem nowych pomysłów dla autora jest portal facebookowy "Kocham Kolbudy", który publikuje szereg archiwalnych fotografii i materiałów graficznych przedstawiających dawną architekturę Kolbud i okolic.

Specjalnie na wystawę powstały nowe grafiki starego Pręgowa: sierociniec, gospoda, przedszkole czy "stara szkoła", w której obecnie mieści się filia biblioteki gminnej. Z nowych grafik można było obejrzeć też Belweder i marinę w Kolbudach.

Licznie zebrani na wernisażu goście mieli okazję nie tylko podziwiać blisko 50 wystawionych grafik, ale także porozmawiać z twórcą, wymienić się spostrzeżeniami i zasugerować nowe kierunki poszukiwań. Wystawę można było podziwiać do poniedziałku 16 grudnia i dzięki temu obejrzało ją wielu mieszkańców oraz uczniów pobliskiej szkoły podstawowej.

Inicjatorką i organizatorką tego wydarzenia była Pani Barbara Sołczyk prowadząca bibliotekę w Pręgowie od czasu jej powołania w 1991 roku.