Tuż obok pętli w Jankowie Gdańskim, na placu przy ul. Conradiego, odsłonięto kamień upamiętniający Karola Fryderyka von Conradi oraz utworzony przez niego w 1801 roku Instytut Szkolny i Wychowawczy. Głaz ma nam przypominać, że popularne dziś w regionie Szkoły Okrętowe i Techniczne „Conradinum” - z siedzibą w Gdańsku Wrzeszczu - swoje korzenie mają w Jankowie Gdańskim.

W wydarzeniu udział wziął wójt Andrzej Chruścicki i jego zastępczyni Anita Richert - Kaźmierska. Obecni byli przedstawiciele Zarządu Powiatu Gdańskiego, Rady Gminy Kolbudy, Sołtys oraz młodzież szkolna reprezentująca „Conradinum”.

Nie zabrakło oczywiście mieszkańców Jankowa Gdańskiego, z inicjatorem akcji Piotrem Wójtowiczem. Lokalna społeczność nie kryje dumy z faktu, że jedna z tak chętnie wybieranych dziś przez uczniów szkół ponadpodstawowych powstała właśnie w ich miejscowości.

 Ponieważ Jankowo Gdańskie odwiedzili również absolwenci szkoły nie brakowało okazji do wspomnień i wspólnego oglądania zdjęć i pamiątek, wyeksponowanych w świetlicy wiejskiej.

Gmach instytutu w Jankowie Gdańskim uległ niestety zniszczeniu w czasie II wojny światowej. Aby przypominać o historii szkoły i jej fundatorze, w 220 rocznicę jej powstania, w centrum wsi ustawiono pamiątkowy kamień.

Uroczystość stanowiła okazję do przybliżenia historii szkoły, ale również sylwetki i dokonań Karola Fryderyka von Conradi. Uczynił to Janusz Frąckiewicz, który z pasją bada dzieje utworzonej 220 lat temu placówki oraz losy jej fundatora.

Niezwykle bogata i barwna historia szkoły sięga 1801 roku. Wówczas ostatni z osiadłego w Gdańsku rodu Conradich, Karol Fryderyk, postanowił utrwalić nazwisko rodowe dla potomnych. Nieposiadający potomstwa właściciel ziemski spisał testament, na mocy którego cały swój majątek przeznaczył na Fundację imienia Karola Fryderyka Conradiego.

Zadaniem Fundacji było utworzenie szkoły nazwanej przez testatora „Prowincjonalnym Instytutem Szkolnym i Wychowawczym im. Conradiego”. W październiku 1801 roku w Jankowie Gdańskim, którego właścicielem był Karol Fryderyk von Conradi, otwarto zakład szkolno-wychowawczy.

„…Instytut Wychowawczy zatrudniał 9 nauczycieli, a program uwzględniał przedmioty humanistyczne i praktyczne. Uczniowie z ubogich rodzin uczyli się bezpłatnie, a niektórzy z nich otrzymywali stypendia. Dzień w Instytucie rozpoczynał się o godzinie 5 rano (biciem w dzwon instytutowy odlany w 1802 r., a kończył się o godzinie 21. Program dnia składał się z 9 godzin nauki i odrabiania lekcji, 7 godzin przeznaczonych na zajęcia ruchowe, sprawy własne i posiłki oraz 8 godzin snu.

Z powodu trudności finansowych 15 lutego 1814 r. Instytut został zamknięty i dopiero 5 lat później (15. 02. 1819 r.) zamieniono go w męskie Seminarium Nauczycielskie. W 1843 roku utworzono kuratorium Fundacji i w kwietniu tego roku otwarto wyższą szkołę miejską oraz progimnazjum realne (siedmioletnią szkołę średnią dla chłopców). Niestety w związku ze spadkiem zainteresowania nauką w Jankowie, już w 1879 r. zaczęto myśleć nad przeniesieniem Conradinum do Gdańska, a decyzją kuratorium Fundacji w 1898 roku rozpoczęto budowę nowego gmachu szkoły w mieście ogrodzie, czyli we Wrzeszczu...” – czytamy dziś na stronie internetowej Szkół Okrętowych i Technicznych „Conradinum”

W 1900 roku szkołę przeniesiono z Jankowa Gdańskiego do nowej siedziby przy dzisiejszej ulicy Piramowicza w Gdańsku - Wrzeszczu.