Masz zdolności plastyczne? Lubisz otrzymywać nagrody? Chciałbyś/chciałabyś, aby Twoją pracę podziwiali mieszkańcy naszej gminy? Weź udział w Gminnym Konkursie Plastycznym „Ozdoba choinkowa”! Do 2 grudnia br. czekamy na Twoją pracę. Zgłoszone do konkursu ozdoby przystroją gminną choinkę, a autorzy najlepszych projektów otrzymają nagrody. Nazwiska laureatów ogłosimy na naszej stronie internetowej do 6 grudnia br.

Udział w Konkursie mogą wziąć mieszkańcy Gminy Kolbudy w wieku od 6 roku życia.

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:

  • 6-11 lat
  • 12-15 lat
  • powyżej 15 roku życia i osoby dorosłe

Prace mogą przedstawiać różnorodne interpretacje i pomysły na realizację, w dowolnej technice, ozdób o tematyce bożonarodzeniowej. Projekty muszą być wykonane wyłącznie w formie przestrzennej, umożliwiającej ich zawieszenie na choince.

Zgłoszone ozdoby zostaną poddane ocenie Komisji powołanej przez Wójta Gminy Kolbudy.

W każdej kategorii wiekowej, przewidziano trzy nagrody (I, II, III miejsce) oraz trzy wyróżnienia. Członkowie Komisji przy ocenie prac wezmą pod uwagę następujące kryteria:

  • zgodność pracy z tematyką Konkursu,
  • oryginalność, kreatywność i sposób ujęcia tematu,
  • walory artystyczne, m.in.: kompozycja, kolorystyka, technika wykonania.

Prace konkursowe należy dostarczyć do biura podawczego Urzędu Gminy Kolbudy, ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy w godzinach pracy Urzędu, w terminie do 2 grudnia 2022 roku.

Każda praca powinna być opatrzona czytelną informacją zwierającą: imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, wiek Uczestnika, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, a w przypadku osób niepełnoletnich numer telefonu rodzica. Prace nieopatrzone metryczką nie będą oceniane.

Uczestnik Konkursu lub jego rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do wypełnienia i dostarczenia do organizatora oświadczenia – zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku. (do pobrania pod tekstem).

Przed przystąpieniem do Konkursu prosimy o zapoznanie się z treścią załączonego poniżej Regulaminu.