Rezerwat "Bursztynowa Góra" jest zabytkiem archeologicznym. Znajduje się we wsi Bąkowo. Wjazd z drogi głównej na parking przy lesie, urządzony i oznakowany staraniem nadleśnictwa Kolbudy. Rezerwat o powierzchni 5 ha urządzony został zarządzeniem Ministra Leśnictwa w 1954 r. W celu zachowania w niezmienionym stanie danej kopalni bursztynu oraz wyrobisk wyeksploatowanych szybów.

Była to kopalnia odkrywkowa. Pozostały po niej wyrobiska w postaci lejów. Największy ma około 40 m średnicy i 15 m głębokości. Rezerwat posiada wyraźne granice wyznaczone drogami leśnymi. Dostęp jest dla turystów pieszych. Prowadzi tutaj szlak turystyczny (około 1 km), który biegnie po grzbiecie wzniesienia umożliwiając obserwację wzrokową dawnej kopalni.

Ada Starzyk-Bałecka
prawa autorskie zastrzeżone