Jedno z najpiękniejszych miejsc w Gminie Kolbudy. Jest to rezerwat krajobrazowy, zajmujący przestrzeń 70 ha. Ustanowiony został Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w 1980 r., w celu zabezpieczenia przełomowego odcinka rzeki Reknicy. oraz ochrony unikatowych gatunków roślin. Rozciąga się na obszarze 70 ha, z czego połowa tej przestrzeni przypada na otulinę, czyli strefę ochronną. rzeźba terenu jest bardzo zróżnicowana. Dużo tutaj wzniesień, usuwisk i stromych zboczy. Wody Reknicy płyną na tym odcinku bystro, niby potok górski, tworząc zakola i minikaskady.

Ada Starzyk-Bałecka
prawa autorskie zastrzeżone