Zadanie realizowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 Edycja 2019/2020 Moduł II

Kwota dotacji Klub Senior + w Kolbudach  edycja 2019 -  24 000,00 zł

Kwota dotacji Klub Senior + w Kolbudach  edycja 2020 -  19 228,42 zł

Kwota dotacji Klub Senior + w Kowalach    edycja 2020 -  21 837,26 zł

 

W ramach realizacji projektów uczestnicy zajęć w Klubach Senior + , m.in.:

  1. zdobyli wiedzę na temat wzrostu wiedzy i kompetencji osobistych tj. zgłębienie i poznanie zagadnień prawnych, zastosowanie prawa w codziennym życiu, dzięki temu u seniorów wystąpiła umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, rozwiązywania konfliktów poprzez mediacje, zrozumienia zagadnień prawnych, zastosowania przepisów prawa w codziennym życiu, nabycia umiejętności czytania ze zrozumieniem pism urzędowych i zasadnego odpowiadania na pisma urzędowe,
  2. rozwinęli zainteresowania, pasję, podnieśli sprawności, odkryli ukryte talenty,
  3. zwiększyli chęć przebywania w grupie rówieśniczej, polepszyli  stan zdrowia psychicznego i fizycznego,
  4. brali aktywny udział w wydarzeniach , seansach, przedstawieniach oraz  w zorganizowanych wyjazdach do instytucji kultury,

Osiągnięte rezultaty pozwolą  na budowanie w przyszłości komplementarnej oferty programowej i zajęciowej na podstawie skali potrzeb osób starszych, mieszkańców gminy Kolbudy.