UWAGA MIESZKAŃCY! BARDZO WAŻNE!
URZĄD GMINY KOLBUDY INFORMUJE, ŻE ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I ELEKTRYCZNEGO REALIZOWANY BĘDZIE SPOD POSESJI

W dniu 28 czerwca b.r., na stawku przy ulicy Gregorkiewicza w Bielkówku,  odbyły się zawody wędkarskie.

W dniu 6 marca b.r., w Zespole Kształcenia i Wychowania w Bielkówku, odbyło się Zebranie Wiejskie.

Szanowni Państwo,
w załączeniu zamieszczamy protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Bielkówko z dnia 27 października 2014r. Zebranie to podjęło dwie istotne uchwały : w sprawie projektu statutu sołeckiego oraz w sprawie projektowanej na terenie Bielkówka elektrowni wiatrowej.

Szanowni Państwo,
w załączeniu /Załącznik 1./ przedstawiamy informację z Urzędu Gminy Kolbudy - odnośnie etapu, na jakim znajduje się postępowanie w sprawie projektowanej w Bielkówku elektrowni wiatrowej.
Informacja ta stanowiła podstawę podjęcia uchwały ZW z dnia 27.10.2014r. Co więcej : ZW w dniu 06.03.2015r. podjęło uchwałę zobowiązującą Wójta Gminy Kolbudy do wyjaśnienia nieścisłości, które wystąpiły w Jego informacji z dnia 27.10.2014.
Protokół z ZW 06.03.2014r. zostanie opublikowany w terminie 7 dni od daty Zebrania.

Strona 5 z 5