Informujemy, że zakończono już wstępny nabór nauczycieli do Szkoły Podstawowej w Kowalach. Osoby, które nie uzyskały obietnicy zatrudnienia prosimy o odbiór złożonych aplikacji. Po dokumenty zapraszamy do pokoju nr 301 Urzędu Gminy Kolbudy w dniach 14, 15 czerwca 2018 r. w godzinach od 10.00 do 15.00 oraz w dniu 18 czerwca 2018 r. w godzinach od 10.00 do 17.00. Po upływie wskazanych terminów nieodebrane aplikacje zostaną zniszczone.