Informujemy, że zakończony został nabór na stanowiska niepedagogiczne w Szkole Podstawowej w Kowalach. Kandydaci, którzy nie uzyskali obietnicy zatrudnienia mogą odbierac dokumenty aplikacyjne do poniedziałku 9 lipca w pokoju nr 301 Urzędu Gminy Kolbudy. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.