www.wfosigw.gda.pl

 

Oszczędne oświetlenie Pomorza - oświetlenie drogowe w technologii LED - 2015 

W odpowiedzi na konkurs pn. ”Oszczędne Oświetlenie Pomorza”(edycja pilotażowa 2014) ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w 2014 roku, Gmina Kolbudy uzyskała wsparcie na realizację projektu pn. „Oświetlenie drogowe na drodze gminnej Pręgowo-Bielkówko, etap I”. Umowę zawarto 24.06.2015 r.

  1. a) nazwa zadania: „Oświetlenie drogowe na drodze gminnej Pręgowo-Bielkówko, etap I”,
  2. b) budżet projektu: 160 886,00 zł,
  3. c) koszt kwalifikowany zadania – 160 886,00 zł,
  4. d) kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku- dotacja 48 260,00 zł
  5. e) opis zadania- inwestycja została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu pn. ”Oszczędne Oświetlenie Pomorza”(edycja pilotażowa 2014). Celem zadania jest budowa nowoczesnego oświetlenia drogowego w technologii LED.W ramach projektu zostanie zainstalowane 26 lamp ledowych o parametrach: 9m wysokości słupy na fundamencie prefabrykowanym z wysięgnikiem 1,5m, oprawa oświetleniowa typu LED o mocy 78 W oraz linia kablowa oświetleniowa typu YAKXS 4x25mm.Oprawa posiada układ zasilający pozwalający na utrzymanie stałego w czasie strumienia świetlnego oraz umożliwiający redukcję mocy oprawy w godzinach póżnonocnych, kiedy ruch na ulicy jest niewielki. Oświetlenie drogowe posiada mniejsze zapotrzebowanie na energię elektryczną(projektowane lampy 78W, likwidacja lamp sodowych),co pozwoli na uzyskanie większego wskaźnika efektywności.

Realizacja tej inwestycji połączona jest z realizacją budowy drogi Pręgowo-Bielkówko, etap I, która uzyskała dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych –Etap II edycja 2015 rok.