Czego NIE WOLNO spalać w kotłach domowych?

  • Polietylenu i politereftalanu etylenu (np. plastikowych opakowań i butelek);
  • Gumy i odpadów gumowych (opony, uszczelki);
  • Tekstyliów (tkaniny, dzianiny);
  • Odpadów skórzanych (obuwie, ubrania);
  • PCV, PP (elementy kanalizacyjne, wodociągowe i inne z PCV i PP);
  • Papieru i opakowań kartonowych bielonych związkami chloru i z nadrukiem farb kolorowych (np. kolorowe czasopisma, kolorowe opakowania kartonowe);
  • Drewna malowanego, lakierowanego i impregnowanego (stare meble, opakowania drewniane);
  • Innych, których termiczne przekształcenie w instalacjach domowych może mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne.

 

Projekt: „Czyste powietrze w Kolbudach – edycja 2017”
Program: „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2017)
Źródło dofinansowania: Przedsięwzięcie dofinansowane w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
www.wfosigw.gda.pl

 

Źródło: www.misja-emisja.plww.nie-truje.pl