Trzech gimnazjalistów z Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach znalazło się wśród laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.

Zaświadczenia laureatom wręczyła osobiście Elżbieta Wasilenko, Pomorski Kurator Oświaty. Uroczystość odbyła się w auli Politechniki Gdańskiej, a wśród nagrodzonej młodzieży znaleźli się gimnazjaliści ZKPiG w Kolbudach: Judyta Burandt - Biologia,Beata Rutkowska - Biologia oraz Dominik Gulgowski - Matematyka, Fizyka, Chemia.

Kolbudzcy uczniowie w konkursach pokonali etap szkolny, rejonowy i wojewódzki. Laureaci konkursów przedmiotowych przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej, niezależnie od ustalonych przez szkołę kryteriów oraz otrzymują celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Laureaci konkursów matematycznego, fizycznego, chemicznego oraz biologicznego zwolnieni są z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego.

Warto również dodać, że w minionym roku szkolnym gmina Kolbudy mogła pochwalić się największą liczbą laureatów w olimpiadach przedmiotowych gimnazjalistów wśród wszystkich gmin wiejskich w Województwie Pomorskim.