Letni wypoczynek to dla wielu czas relaksu, odprężenia i dobrej zabawy. O wzmożoną czujność w okresie wakacji apeluje Policja. Mundurowi ostrzegają,  ze podczas urlopu nie zawsze skutecznie troszczymy się o dokumenty poświadczające tożsamość. Naszą uśpioną czujność mogą wykorzystać osoby nieuczciwe, czyhające na dane osobowe. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę jak ogromną wartość dla środowisk przestępczych stanowić może nasze imię i nazwisko w parze z numerem PESEL i adresem zamieszkania.

Udostępniony osobie nieupoważnionej dokument i zawarte w nim dane posłużyć mogą do wyłudzenia pożyczki, dokonania zakupów czy zaciągnięcia innych zobowiązań. Nasze dane osobowe w rękach osoby nieuczciwej mogą na długie lata wpędzić nas w poważne tarapaty. Pamiętajmy, że wszelkiego rodzaju wypożyczalnie nie mają prawa żądać od nas pozostawienia dokumentu. Dowody osobiste zatrzymywać mogą wyłącznie służby publiczne, na przykład policja. Funkcjonariusze przestrzegają również przed udostępnianiem danych wrażliwych osobom, do których nie mamy zaufania. Policyjne statystyki dowodzą, że pora letnia sprzyja aktywności oszustów.

- Naszą czujność powinniśmy wzmóc zwłaszcza w okresie wakacjimówi asp. szt. Sylwester Jaworski, komendant Komisariatu Policji w Kolbudach. – Pod żadnym pozorem nie powinniśmy udostępniać naszych dokumentów osobom do tego nieuprawnionym. Nie zostawiajmy również dowodów osobistych lub naszych danych osobowych z numerem PESEL w różnego rodzaju wypożyczalniach. Nie pozwalajmy na wykonywanie kserokopii naszych dokumentów. Uważajmy również na telefony od nieznanych nam osób, które podają się np. za urzędników, ankieterów, telemarketerów czy policjantów, którzy w związku z toczącymi się sprawami czy postępowaniami chcą zweryfikować nasze dane osobowe. Również w kontaktach bezpośrednich z nieznanymi nam osobami unikajmy udostępniania takich danych jak PESEL czy adres. To często wystarczy, aby osoba, która je pozyskała zaciągnęła na nasze konto np. wysoko oprocentowaną pożyczkę w parabanku lub wyłudziła sprzęt znacznej wartości. W okresie letnim policja w całym kraju notuje wiele takich zgłoszeń. W kłopoty związane z wykorzystaniem danych osobowych możemy popaść bardzo łatwo. Wyjście z nich jest niestety trudne i długotrwałe.

Również Urząd Ochrony Danych Osobowych przypomina, że zgodnie z polskim prawem nikt nie może wymagać od nas pozostawienia dokumentów (dowodów osobistych, paszportów, praw jazdy) w zastaw, np. za wypożyczany sprzęt wodny. Są one wydawane w celach, które określają przepisy i zawierają konkretny dla nich katalog danych osobowych. Jest on szerszy niż ten, który jest potrzebny dla realizacji określonego celu. Dokumentami osobistymi powinni posługiwać się tylko ich właściciele.

Gubiąc dowód osobisty musimy pamiętać aby, bez względu na okoliczności, jak najszybciej powiadomić o tym fakcie dowolnie wybraną gminę, a przebywając za granicą, właściwą ze względu na miejsce pobytu, polską placówkę konsularną. Nie zapominajmy również, aby fakt utraty dokumentu zgłosić w banku, w którym mamy rachunek. Ta prosta i zabierająca niewiele czasu czynność może nas uchronić przed wieloma przykrymi i często nieodwracalnymi konsekwencjami.

Zgłoszenie utraty dokumentu ograniczy nieuczciwemu znalazcy możliwość posługiwania się naszym dowodem osobistym. Zdarza się jednak, i to wcale nie rzadko, że kilka dni po zgłoszeniu utraty dokument uda się odnaleźć w jednej z wielu kieszeni wakacyjnej walizki. Co zrobić w takiej sytuacji? Należy jak najszybciej zwrócić dowód osobisty organowi, który go wydał! Informacje telefoniczne dotyczące postępowania w przypadku utraconego dokumentu uzyskać można w Urzędzie Gminy Kolbudy pod numerem telefonu: (58) 691 05 75.