Wójt Andrzej Chruścicki powołał z dniem 1 lipca 2021 roku na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Kolbudy dr inż. Anitę Richert – Kaźmierską. To osoba dobrze znana wielu mieszkańcom oraz pracownikom Urzędu Gminy Kolbudy. Przez ostatnie cztery lata ściśle współpracowała z naszym samorządem pełniąc funkcję Pełnomocnika Wójta Gminy Kolbudy ds. Seniorów.

- Pani Anita Richert – Kaźmierska jest osobą dynamiczną i w pełni zaangażowaną we wszystkie projekty, których się podejmuje – mówi wójt Andrzej Chruścicki. - O efektach jej współpracy z naszymi seniorami mówi się nie tylko w naszej gminie, ale i daleko poza jej granicami. W zakresie aktywizacji starszych mieszkańców możemy stanowić wzór dla innych samorządów. To Pani Anita ma ogromny wkład w utworzenie w Gminie Kolbudy dwóch Klubów Senior+ i Koła Seniora w Lisewcu. Jako osoba młoda, ambitna i doskonale znająca potrzeby naszych mieszkańców z pewnością poradzi sobie w nowej roli.

W czwartek 1 lipca Anita Richert – Kaźmierska została oficjalnie przedstawiona pracownikom Urzędu Gminy Kolbudy w nowej roli.

- Dziękuję za zaufanie, którym obdarzył mnie Wójt Gminy Kolbudy – powiedziała. – To zaufanie jest dla mnie zobowiązaniem do intensywnej pracy. Z większością pracowników urzędu znam się od czterech lat. Tyle czasu pełniłam funkcję Pełnomocnika Wójta ds. Seniorów. W pracy zawodowej najważniejsze jest dla mnie zaangażowanie. Bardzo cenię sobie pracę zespołową i na to mocno liczę. Dobra komunikacja, zaufanie i lojalność to podstawa dobrego funkcjonowania każdej instytucji. Podjęłam się tego zadania, aby wspierać pracowników urzędu w realizacji zadań na rzecz naszych mieszkańców.

Zawodowo dr inż. Anita Richert – Kaźmierska od 20 lat związana była z Politechniką Gdańską, gdzie pracowała na Wydziale Zarządzania i Ekonomii. Prowadziła zajęcia dydaktyczne ze studentami m.in. w zakresie polityki społecznej, polityki ekonomicznej czy budowania przedsiębiorczych zespołów.

Aktywnie uczestniczyła w realizacji projektów międzynarodowych w obszarach edukacji, spraw społecznych czy tematyki senioralnej. Jako pełnomocnik dziekana Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG miała okazję współpracować z samorządami przy realizacji programów we wspomnianym zakresie.

Anita Richert – Kaźmierska pełni funkcję Sekretarza Rady Polityki Senioralnej przy Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej. Jest też członkiem Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej.

Jako Zastępca Wójta Gminy Kolbudy Anita Richert – Kaźmierska nadzorowała będzie pracę referatów odpowiedzialnych za: kulturę, sport, rekreację, oświatę oraz programy rozwojowe i audyt.

Anita Richert – Kaźmierska jest mieszkanką wsi Babidół.