Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. w związku z nowymi regulacjami prawnymi program rządowy Dobry Start (300+ dla ucznia) jest realizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Nowym założeniem programu jest składanie wniosków o przyznanie świadczenia 300+ jedynie
drogą elektroniczną  za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS) lub portalu empatia.mpips.gov.pl oraz poprzez bankowość elektroniczną.  

W związku z powyższym w dniu 21 lipca 2021 r. w godzinach 11.00 – 14.00 dla osób wykluczonych cyfrowo – w przejściu przez elektroniczny  proces składania wniosków - pomoże ekspert Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który będzie pełnić dyżur w Urzędzie Pocztowym
w Kolbudach przy ul. Bukowskiego 3.

Zachęcamy naszych mieszkańców do skorzystania z pomocy eksperta ZUS.