Polskie Sieci Elektroenergetyczne, jako inwestor planujący realizację na terenie gminy Kolbudy linii najwyższych napięć 400 kV relacji stacja elektroenergetyczna Choczewo – do istniejącej linii relacji Gdańsk Błonia – Grudziądz Węgrowo, zapraszają mieszkańców gminy oraz właścicieli nieruchomości potencjalnie objętych inwestycją na spotkanie informacyjno-konsultacyjne.

  • 27 września (poniedziałek) 2021 roku w godz. od 16:00 do 19:00 w szkole w Buszkowach, ul. Leśna Góra 7

Obecnie, z uwagi na ograniczenia związane z COVID-19, spotkania odbywają się w formie kilkugodzinnych punktów informacyjnych. Przedstawiciele PSE, w tym projektanci linii, w trakcie indywidualnych rozmów zaprezentują mieszkańcom i właścicielom zakres przedsięwzięcia, odpowiedzą na pytania i pokażą szczegółowy przebieg projektowanej linii na konkretnych działkach. Aby zapewnić każdemu zainteresowanemu możliwość wzięcia udziału w takim spotkaniu, PSE zachęca do rejestrowania się na wybraną godzinę telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

W trakcie spotkania inwestor planuje zebrać uwagi i sugestie właścicieli nieruchomości, które prawdopodobnie zostaną objęte inwestycją. Dlatego do tych właścicieli PSE skierowały listowne zaproszenia do udziału w spotkaniu.

Więcej informacji o przedsięwzięciu: https://pomorzedajemoc.pse.pl/