Gmina Kolbudy zawarła porozumienie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku. Umowa o współpracy zakłada wspieranie naszych mieszkańców – przede wszystkim uczniów gminnych szkół – w rozwoju umiejętności przydatnych na lokalnym rynku pracy. 

Służyć temu mają m.in. przedsięwzięcia z zakresu poradnictwa zawodowego, targi pracy czy targi szkół średnich. 

- Jednym z pierwszych efektów współpracy były zorganizowane w marcu w Zespole Kształcenia i Wychowania w Kolbudach targi szkół ponadpodstawowych, które spotkały się z dużym zainteresowaniem naszej młodzieży – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Ósmoklasiści mogli nie tylko zapoznać się z ofertami kilkudziesięciu szkół średnich i wymienić opinie z ich uczniami, ale również porozmawiać z doradcami zawodowymi. 

Strony zawartego porozumienia zobowiązują się również do wzajemnego promowania informacji o wydarzeniach realizowanych w zakresie rynku pracy oraz podejmowania innych inicjatyw na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców. 

- W ramach współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy planujemy organizację kolejnych wydarzeń i warsztatów, które ułatwią naszej młodzieży kończącej szkołę podstawową lepsze poznanie swoich mocnych stron i podjęcie decyzji odnośnie kierunku dalszego kształcenia – mówi zastępczyni wójta Anita Richert – Kaźmierska. – Mimo młodego wieku absolwenci podejmują ważną decyzję, która ma istotny wpływ na ich dalsze życie. Chcemy, aby mogli skorzystać ze wsparcie doradców. 

Porozumienie zawarte zostało na czas nieokreślony.