Od chwili wybuchu wojny na Ukrainie do gminy Kolbudy przyjechało niemal tysiąc osób, które potrzebowały schronienia i pomocy. Przyjęcie i udzielenie wsparcia tak licznej grupie uchodźców to ogromny wysiłek i wyzwanie. Równocześnie pomagamy mieszkańcom Jaworowa – miasta partnerskiego gminy Kolbudy. Podziękowania za wszelką pomoc okazywaną obywatelom Ukrainy po 24 lutego 2022r. do mieszkańców gminy Kolbudy na ręce Wójta Andrzeja Chruścickiego skierował burmistrz Jaworowa Igor Grabowski.

Gmina Kolbudy miejscem schronienia dla uchodźców

Według statystyk prowadzonych przez gminnego koordynatora działań humanitarnych, w dniu 25 maja na terenie Gminy Kolbudy, przebywało 698 uchodźców z Ukrainy. Liczba ta systematycznie się zmienia. Część osób opuszcza nasz teren wracając do swojej ojczyzny, inne dopiero przyjeżdżają, szukając schronienia na czas działań wojennych w Ukrainie. W szczytowym momencie, pod koniec kwietnia, w gminie przebywało 782 obywateli Ukrainy wymagających wsparcia. Łącznie na teren gminy Kolbudy od 24 lutego przyjechało i czasowo przebywało ponad 1000 takich osób.

Od rozpoczęcia ataku Rosji na Ukrainę w pomoc uchodźcom zaangażowało się wielu mieszkańców, którzy przyjęli gości ze wschodu pod swój dach. - Do prowadzonej w Urzędzie Gminy Kolbudy bazy mieszkańcy zgłosili w sumie 204 lokale, które służyły i nadal służą naszym gościom za tymczasowe schronienie – mówi Marcin Lazarowski, koordynator działań humanitarnych w Gminie Kolbudy. Wszystkie te miejsca zostały wcześniej sprawdzone przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Weryfikowano, czy warunki są odpowiednie i czy osoby deklarujące chęć ugoszczenia uchodźców są w stanie zapewnić im wyżywienie. Swoje lokale udostępnił także jeden z ośrodków wypoczynkowych z Łapina. Gmina przygotowała punkty tymczasowego noclegu w świetlicy wiejskiej w Lublewie Gdańskim i Jankowie Gdańskim.

Pomoc dla mieszkańców Jaworowa

W pomoc mieszkańcom Jaworowa, miasta partnerskiego gminy Kolbudy, włączyło się wielu naszych mieszkańców, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Na terenie gminy mieszka obecnie około 100 osób z Jaworowa. Część z nich już podjęła pracę. Dzieci uczęszczają do gminnych placówek oświatowych. W marcu wójt Andrzej Chruścicki z grupą pracowników UG Kolbudy spotkali się z reprezentacją samorządu Jaworowa na przejściu granicznym w Korczowej, aby przekazać przyjaciołom z ukraińskiego miasta dary przekazane przez sponsorów oraz zebrane przez mieszkańców gminy Kolbudy. Wartość przekazanej pomocy, którą odebrała delegacja z Jaworowa wyniosła około 50 tysięcy złotych.

Zbiórka darów

W marcu i kwietniu w sali GOK w Urzędzie Gminy Kolbudy trwała zbiórka darów na rzecz uchodźców z Ukrainy. Dzięki ofiarności mieszkańców udało się zebrać kilka ton darów, w tym artykuły spożywcze odzież, koce, pościel, środki medyczne. - Ogromne podziękowania należą się wszystkim mieszkańcom, którzy bezpośrednio włączyli się w pomoc obywatelom Ukrainy przekazując dary i udzielając schronienia gościom – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Zebraliśmy wiele produktów żywnościowych, które rozdawaliśmy wraz z wolontariuszami i urzędnikami na miejscu oraz wysyłaliśmy transporty do punktu wyznaczonego przez powiat gdański, skąd przekazywane były dalej.

Uczniowie z Ukrainy w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Kolbudy

Aktualnie do szkół i przedszkoli na terenie gminy Kolbudy uczęszcza blisko 160 dzieci z Ukrainy. 83 uczniów uczy się w oddziałach przygotowawczych, które funkcjonują w publicznych szkołach w Kolbudach i Kowalach. - Uczniowie z Ukrainy czują się w naszych szkołach dobrze i nawiązali już wiele przyjaźni – mówi zastępczyni wójta Anita Richert – Kaźmierska. – Dbają o to nauczyciele. Również nasza młodzież świetnie zdaje ten praktyczny egzamin dojrzałości i odpowiedzialności. Wiadomo jednak, że każde z dzieci marzy o tym, aby jak najszybciej wrócić do swojego domu w Ukrainie -. Podczas lekcji młodzież wspierana jest przez osoby władające językiem ukraińskim. Dzieciom umożliwiono również udział w dodatkowych lekcjach języka polskiego, uzyskują wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. W celu zapewnienia dojazdu do szkół, gmina zakupiła 50 biletów autobusowych dla uczniów i ich opiekunów. 78 dzieci z Ukrainy korzysta bezpłatnie z jednego gorącego posiłku dziennie w szkole.

Procedury i świadczenia

Przyjęcie i udzielenie wsparcia tak licznej grupie uchodźców z Ukrainy wiązało się i wiąże z koniecznością wykonania tytanicznej pracy administracyjnej. Podejmowane działania są realizowane w taki sposób, żeby nie destabilizować sytuacji mieszkańców.

Ogromnego nakładu pracy ze strony Urzędu Gminy Kolbudy wymagało przede wszystkim legalizowanie pobytu uchodźców poprzez nadawanie numerów ewidencyjnych PESEL. Ich posiadanie warunkuje m.in. możliwość skorzystania z finansowych świadczeń dedykowanych obywatelom Ukrainy. Od 16 marca br., gdy rozpoczęto tę procedurę urząd przeżywał prawdziwe oblężenie. Obsługa związana m.in. z transliteracją danych zapisanych w dokumentach w „cyrylicy”, tworzeniem profilu zaufanego, czy pobieraniem odcisków palców była czasochłonna i dla każdej osoby trwała niemal godzinę. Do końca maja Referat Spraw Obywatelskich i USC Urzędu Gminy Kolbudy nadał numery PESEL ponad 750 obywatelom Ukrainy. - Nasz urząd, ze względu na brak rejonizacji przy tej procedurze, odwiedzali także obywatele Ukrainy z większych miast, gdzie czas oczekiwania na PESEL był znacznie dłuższy – mówi zastępczyni wójta Anita Richert – Kaźmierska. – By skrócić czas oczekiwania zorganizowaliśmy dodatkowy sobotni dyżur, kiedy zewidencjonowaliśmy pobyt wszystkich, blisko stu, uchodźców zakwaterowanych w jednym z ośrodków wypoczynkowych. Po uzyskaniu numeru PESEL obywatele Ukrainy mogli udać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbudach, aby skorzystać z jednorazowego świadczenia tzw. 300+.

Decyzje przyznające tzw. świadczenie 300+ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach wydał około 600 obywatelom Ukrainy. Ponadto, przyjęto ponad 250 wniosków mieszkańców gminy zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie Ukraińcom, o wypłatę świadczenia potocznie nazywanego „40+”. Do tej pory zrealizowany wypłaty na rzecz niema 200 mieszkańców naszej gminy.

Skala pomocy jest ogromna – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Pomoc niosą mieszkańcy, wolontariusze, sołtysi i radni. Wszystkim im za to bardzo dziękuję. Tylko dzięki temu, że działamy wspólnie, w tak krótkim czasie udało się zrealizować tak wiele zadań i pomóc tak dużej liczbie osób. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że to jeszcze nie koniec. Że kolejne wyzwania „pomocowe” przed nami. Nie wiemy, jak długo konflikt w Ukrainie będzie trwał. Nie mam jednak wątpliwości, że na mieszkańców gminy Kolbudy, lokalne organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorców będzie można liczyć w kolejnych miesiącach, kiedy pomoc będzie potrzebna.