Niemal do ostatniego miejsca wypełniła się 7 czerwca sala koncertowa podczas, zorganizowanej w Urzędzie Gminy Kolbudy, konferencji „Autyzm… życie na granicy lęku”. Wzięli w niej udział specjaliści od lat blisko współpracujący z osobami dotkniętymi zaburzeniem rozwoju i naukowo zgłębiający jego tajniki, a także nauczyciele i rodzice dzieci ze spektrum autyzmu. 

Wójt Andrzej Chruścicki otwierając konferencję podkreślił, że tak duże zainteresowanie tematem świadczy, że trzeba o nim rozmawiać, bo wielu oczekuje pomocy, wsparcia i wskazówek jak współpracować i żyć z osobami autystycznymi. 

Zastępczyni wójta Anita Richert – Kaźmierska zapowiedziała, że Gmina Kolbudy rozpoczyna prace nad stworzeniem systemowych rozwiązań wspierających osoby ze spektrum autyzmu i ich rodziny. Symbolicznym otwarciem jest właśnie zorganizowane w Kolbudach spotkanie. Samorząd ma w planie długookresowe działania systemowe, które pomogą wspierać rodziców wychowujących dzieci autystyczne tak, aby nie czuli się osamotnieni i mogli liczyć na pomoc i poradę. Swoje kompetencje podnosić musi również kadra pedagogiczna kształcąca dzieci i młodzież ze spektrum autyzmu. 

Uczestnicy konferencji wysłuchali wykładów Krzysztofa Tokarskiego z Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych, który ciekawie opowiadał o tym jak budować relacje z uczniem autystycznym. 

O metodach terapii dzieci z autyzmem opowiadała z kolei dr Anna Budzińska, dyrektor Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka. 

Wykłady przeplatane były pokazami filmów szkoleniowych wpisujących się w tematykę poszczególnych paneli. Poruszono także temat spektrum autyzmu u osób dorosłych. 

Wykład na temat „Dorosłość osób z autyzmem” wygłosiła Małgorzata Rybicka, przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym, wiceprzewodnicząca Porozumienia AUTYZM-POLSKA. Prelegentka, która sama opiekuje się 37 letnim synem ze spektrum autyzmu, nawiązała do gminnych deklaracji o rozwoju systemu wsparcia. Mówiła m.in. o tym jakiej pomocy potrzebują osoby o odmiennym od typowego sposobie rozwoju, zarówno te wysoko funkcjonujące, które wymagają np. pomocy w znalezieniu pracy, jak i te, które potrzebują asystentury w codziennym funkcjonowaniu. 

- Sytuacja osób dorosłych ze spektrum autyzmu jest w kraju zła – mówiła Małgorzata Rybicka. – Wsparcie często kończy się wraz z zakończeniem edukacji. Jedynymi opiekunami zostają często rodzice, którzy są ludźmi starzejącymi się. Taki stan rzeczy powoduje regresy wymagające nawet pomocy psychiatrycznej. Nie ma pomysłu na tworzenie placówek dziennych i całodobowych. Z pomocą przychodzą organizacje pozarządowe. 

W Polsce żyje około 202 tysiące osób ze spektrum autyzmu w wieku pomiędzy 18 a 66 rokiem życia. 

W ramach konferencji odbyła się również debata pt. „Rodzic, nauczyciel i uczeń ze spektrum autyzmu”. Wzięli w niej udział zaproszeni eksperci a także rodzice i nauczyciele naszych szkół pracujący z dziećmi autystycznymi. Moderatorem panelu była dyrektor ZKiW w Bielkówku Martyna Pilas. Placówka do której uczęszczają również dzieci ze zdiagnozowanym zaburzeniem rozwoju była współorganizatorem konferencji. 

Na zakończenie odbyły się warsztaty dla nauczycieli oraz spotkanie rodziców dzieci autystycznych, którzy przy okazji konferencji mieli okazję porozmawiać o swoich codziennych doświadczeniach i poznać inne osoby wychowujące dzieci ze spektrum autyzmu. 

Zaburzenia należące do spektrum autyzmu obejmują rozmaite wyzwania rozwojowe w zakresie: porozumiewania się, myślenia, rozwoju społecznego, umiejętności poznawczych, zainteresowań i form aktywności, a także umiejętności motorycznych. 

Nasilenie poszczególnych trudności w różnych wymiarach spektrum jest znacząco odmienne u poszczególnych osób i może powodować zarówno funkcjonowanie na poziomie głębokiego upośledzenia u jednych, jak i pozwalać na funkcjonowanie całkowicie samodzielne u innych osób, ze słabszym nasileniem objawów.  

Partnerami konferencji byli: Stowarzyszenie „Nasz Autyzm”, Stowarzyszenie „Świat Autyzmu”, Stowarzyszenie KCE ”Vademecum”, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Edukateria”, Wydawnictwa WSiP, Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych ORKE.