W Urzędzie Gminy Kolbudy podpisano umowę na budowę kanalizacji sanitarnej w trzech sołectwach. Nowe instalacje powstaną w Buszkowach, Jankowie Gdańskim i Otominie. Zadania zostaną sfinansowane ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Nasz samorząd otrzymał na ten cel kwotę 4 655 000 zł.

- Z pozyskanych środków zrealizowane zostaną inwestycje, których na pierwszy rzut oka nie widać, ale które w znacznym stopniu poprawiają komfort życia mieszkańców – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Gmina Kolbudy, jako dynamicznie rozwijający się samorząd z regularnie wzrastającą liczbą mieszkańców musi rozbudowywać nie tylko drogi, ale również sieć kanalizacyjną czy wodociągową. Prace budowlane w trzech miejscowościach powinny rozpocząć się jeszcze w tym roku i będą kontynuowane w roku 2023.

Umowę z wykonawcą inwestycji podpisano w obecności Ireneusza Szwedy, przedstawiciela Wojewody Pomorskiego. 

W ramach zadania w gminie powstaną ponad 4 tysiące metrów nowej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz blisko 800 metrów kanalizacji tłocznej oraz przepompownie.

Z nowej inwestycji skorzystają mieszkańcy ulicy Podgórnej i przylegających Niebieskiej, Sosnowej, Malinowej, Zielonej i Modrej w Jankowie Gdańskim. W Buszkowach nowa sieć wybudowana zostanie w rejonie ulic Leśna Góra i Zielone Wzgórze. W Otominie, w ramach inwestycji wykonana zostanie kanalizacja w obrębie ulic Borówkowej i Księżycowej.