Nawierzchnia z kostki betonowej pokryła ulice: Grzybową, Pieczarkową i Rydzową w Pręgowie. Szutrowe dotąd drogi przeszły właśnie gruntowną metamorfozę. W ramach zadania wykonano również kanalizację deszczową oraz rozbudowano instalację sanitarną. Inwestycja, na którą mieszkańcy czekali z niecierpliwością dobiegła końca. Uroczystego otwarcia trzech ulic dokonali przedstawiciel wojewody pomorskiego Ireneusz Szweda, samorządowcy - z wójtem Andrzejem Chruścickim, przedstawiciele wykonawcy oraz mieszkańcy.

- Wreszcie możemy komfortowo dojść i dojechać do swoich posesji – cieszą się mieszkańcy. – Wcześniej podczas opadów czy w okresie suszy szutrówka dawała się nam mocno we znaki. Ubłocone auta oraz zakurzone okna przechodzą do historii. Poprawił się zarówno komfort jazdy, jak i estetyka tej części sołectwa.

W obrębie ulic: Grzybowa, Pieczarkowa i Rydzowa wykonano łącznie około 620 metrów nowej nawierzchni z kostki. Szerokość dwukierunkowych jezdni wynosi od 4,5 do 5 metrów. Wybudowano również 50 dojazdów do posesji oraz dojść do furtek.

Aby ostudzić zapędy amatorów szybszej jazdy na drogach wykonano trzy progi zwalniające. Prędkość projektowana dla wspomnianych ulic wynosi 30 km/h. 

W obrębie nowych dróg istniała już instalacja oświetleniowa. Nie było więc potrzeby stawiania nowych lamp.

- Jest to kolejna w ostatnim czasie inwestycja, którą mam przyjemność otwierać w sołectwie Pręgowo – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Nowe, oddawane właśnie do użytku drogi łączą się z chodnikiem z Pręgowa do Ostróżek, którego pierwszy etap zrealizowaliśmy niedawno. Tydzień wcześniej, wspólnie z panem Starostą, otworzyliśmy nowe rondo w centrum wsi. Aktualnie trwa budowa chodnika łączącego Pręgowo z Kolbudami. Zadanie to realizuje Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, a Gmina Kolbudy partycypuje w kosztach przedsięwzięcia. Myślę, że mieszkańcy mogą być zadowoleni z liczby realizowanych w ich okolicy inwestycji.

Samorządowcy podkreślają, że tak wielu zadań nie udałoby się zrealizować gdyby nie zewnętrzne dofinansowania pozyskiwane przez nasz samorząd. Budowa ulic: Grzybowa, Pieczarkowa i Rydzowa otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączna wartość prac wyniosła w tym przypadku około 1,6 miliona złotych, a kwota dofinansowania to blisko 611 tysięcy złotych.

- Cieszę się, że mimo trudnej sytuacji i wzrostów cen materiałów budowlanych oraz robót możemy oddawać do użytku kolejne inwestycje – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Coraz więcej samorządów ma problemy z realizacją nowych, a nawet dokończeniem prowadzonych już prac. Gmina Kolbudy ma wiele kolejnych projektów i planów inwestycyjnych. Mam nadzieję, że mimo wszystkich tych trudności będziemy mogli je realizować.

W gminie aktualnie prowadzone są również inne inwestycje drogowe. Prace budowlane realizowane są m.in. w Lublewie Gdańskim (ul. Polna) oraz Kowalach (Przy Sadzie, Sadowa i Nektarowa) . Trwa też procedura wyłaniania wykonawcy nowej drogi w Kolbudach (ul. Leśna i Raduńska).