Przypominamy, że 28 września 2020 roku Sejmik Województwa Pomorskiego przyjął tzw. uchwały antysmogowe, które mają przyczynić się do poprawy jakości powietrza w województwie pomorskim. Celem przyjętych regulacji jest likwidacja przestarzałych urządzeń grzewczych i pozyskiwanie ciepła ze źródeł niskoemisyjnych.

Według danych, na które powołuje się Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, blisko 50% mieszkańców województwa pomorskiego oddycha powietrzem zawierającym wysokie stężenie benzo(a)pirenu. To bardzo szkodliwy związek, który powstaje m.in. na skutek spalania paliw stałych w domowych kotłach. W wielu miejscach Pomorza przekraczane są też dopuszczalne poziomy pyłu zawieszonego.

Wprowadzenie uchwał antysmogowych wymusza na mieszkańcach Pomorza wymianę starych kotłów na bardziej nowoczesne urządzenia i stosowanie ekologicznych rozwiązań.

TERMINY WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁ

Od 1 września 2024 r. zakaz eksploatacji kotłów na węgiel lub drewno niespełniających wymogów dla klasy 3 lub nieposiadających tabliczki znamionowej.

Od 1 września 2026 r. zakaz eksploatacji kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4.

Od 1 lipca 2035 r. zakaz eksploatacji kotłów na węgiel i drewno klasy 5.

Do 31 sierpnia 2024 konieczność wymiany kominków i innych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

https://powietrze.pomorskie.eu/

W uchwały antysmogowe idealnie wpisują się programy Czyste Powietrze oraz Stop Smog. Warto postarać się o dofinansowanie w ramach tych programów wymieniając kocioł na nowy, planując termomodernizację domu, czy myśląc o instalacji odnawialnych źródeł energii.

Dużą popularnością mieszkańców Gminy Kolbudy cieszy się też realizowany przez nasz samorząd Program „Zielone Kolbudy”, polegający na dofinansowaniu zakupu i montażu ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych lub pomp ciepła. Nabór wniosków przeprowadzany jest corocznie w pierwszych dniach lutego.

Rozróżnianie kotłów na paliwa stałe pod kątem wymagań uchwały antysmogowej