Projekt  pn. Poprawa jakości dróg gminnych odciążających ruch na DW 221- przebudowa ul. Bratek i ul. Jarzębinowej w Czapielsku , budowa ul.Okrężnej w Otominie.

Zadanie obejmuje realizację trzech inwestycji:

  1. przebudowa ul. Bratek w Czapielsku - droga o dł. 950,0 m, o szer. 4,50 m, o nawierzchni  - nakładka asfaltowa,  z poboczem gruntowym o szer. 0,75m, o dł. 1900,0 m. Odwodnienie powierzchniowe poprzez nachylenie jednostronne w kierunku wschodnim, z wykorzystaniem rowów przydrożnych na dł. około 100m mieszczących się w granicach pasa drogowego. Klasa techniczna – D; prędkość projektowa VP= 30km/h. 
  2. przebudowa ul. Jarzębinowej w Czapielsku - o dł. 400,0 mb, szer. 4,5 m, pobocze dwustronne o szer. 0,75 m, o dł. 800 mb o nawierzchni z płyt betonowych Yomb na podbudowie. Odwodnienie ul. Jarzębinowej zostanie wykonane powierzchniowo poprzez otwory w płytach ażurowych. Klasa techniczna – D; prędkość projektowa VP= 30km/h.
  3. budowa ul .Okrężnej w Otominie - dł. drogi 694 m, jednokierunkowa, szer. pasa ruchu 3,0m, nawierzchnia z kostki betonowej, pobocze dwustronne szer. 0,75 m - gruntowe, po jednej stronie dł. 694 mb, Klasa drogi D, Prędkość projektowa 30 km/h. Oświetlenie uliczne, odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód do istniejących rowów melioracyjnych.

Dofinansowanie w kwocie:  1 055 776,00 zł

Całkowity koszt zadań:   2 111 553 zł

Celem projektu jest poprawa jakości dróg gminnych zlokalizowanych na terenie gminy Kolbudy.