Rządowy Fundusz Rozwoju  Dróg. Edycja 2021

 

Projekt  pn. Poprawa jakości dróg gminnych poprzez budowę ul. Pieczarkowej,  ul. Grzybowej i ul. Rydzowej  w Pręgowie oraz przebudowę ul. Polnej
w Lublewie Gdańskim,  Gmina Kolbudy

 

Zadanie obejmuje realizację następujących inwestycji:

1.Budowa  ul. Pieczarkowej w Pręgowie

Dł. około 240,0 mb, o szer. 4,5 m,  o nawierzchni bitumicznej, pobocze gruntowe  o szer. 1,4m ,  o dł. 549,0 m,  odwodnienie za pomocą kanalizacji deszczowej.

2. Budowa ul. Rydzowej w Pręgowie                                                                                                                                                                                                                                   

Dł. około 234,0 mb,  o szer. 4,5 m,  o nawierzchni bitumicznej, pobocze gruntowe  o szer. 2,3 m ,  o dł. 468,0 m,  odwodnienie za pomocą kanalizacji deszczowej.                                                                                                                                        

 3. Budowa ul. Grzybowej w Pręgowie                                                                                                                                                                                                                                     Dł. około 150,0 mb,  o szer. 4,5 m,  o nawierzchni bitumicznej, pobocze gruntowe  o szer. 2,3 m ,  o dł. 300,0 mb,  odwodnienie za pomocą kanalizacji deszczowej. Klasa drogi D, Prędkość projektowa 30 km/h.

4. Przebudowa ul. Polnej w Lublewie Gdańskim

Dł. 693,0 mb,  zaprojektowano drogę o szer. 4,5 - 5,0 m,  o nawierzchni z kostki brukowej,  chodnik o szer. 1,5-2,7 m  i dł. 690 mb,  nawierzchnia z kostki brukowej, pobocze gruntowe  o szer. 0,75 m,  o dł. 690 mb, Klasa drogi D, kategoria ruchu KR2, Prędkość projektowa 30 km/h,  projektuje się skrzyżowania wyniesione, progi zwalniające, oświetlenie uliczne, sieć kanalizacji deszczowej.

Dofinansowanie w kwocie:  610 977,00 zł

Całkowity koszt zadań:   4 049 349,00 zł

Celem projektu jest poprawa jakości dróg gminnych zlokalizowanych na terenie gminy Kolbudy.

 

Załączniki: