Treść ogłoszenia o zamówieniu w BZP Pobierz

Identyfikator postępowania na miniportalu UZP: 93286ae5-ec09-4f01-94e7-4275ea8a443a

Link do postępowania na miniportalu: Przekieruj

Zamawiający podaje kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia: 700.000 zł (14.01.2022r. godz. 10.35)

Zamawiający przed otwarciem ofert dodatkowych podaje kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia: 1.000.000 zł (01.02.2022r. godz. 9.20)