Dobra wiadomość dla seniorów z Gminy Kolbudy. Po przerwie wymuszonej stanem epidemii koronawirusa stopniowo wznawiamy zajęcia dla naszych starszych mieszkańców. Ponieważ w ostatnich tygodniach wiele czasu spędzaliśmy w domach, teraz czas wyjść na świeże powietrze i trochę się poruszać. Oczywiście wszystkie zajęcia realizowane będą z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Na podstawie decyzji Ministra Rodzina Pracy i Polityki Społecznej o możliwości podjęcia realizacji zajęć w placówkach pobytu dziennego dla Seniorów, od 1 czerwca 2020r. rozpocznie się stopniowe przywracanie aktywności Klubów Senior+ działających na terenie gminy Kolbudy.

W okresie od 1 do 12 czerwca 2020r. zajęcia będą odbywać się wyłącznie na świeżym powietrzu (nordic walking, spacery, aktywności ruchowe na gminnych obiektach sportowych).

Od 15 czerwca 2020r. rozpoczną się zajęcia stacjonarne w placówkach Klubów Senior+. Wszystkie zajęcia będą realizowane zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, w małych grupach i z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

Harmonogram zajęć w czerwcu 2020r.:

Klub Senior+ w Kowalach ul. Glazurowa 1: poniedziałki i środy godz. 10.00-12.00

Klub Senior+ "Sami Swoi" w Kolbudach ul. Polna 55: wtorki i czwartki godz. 10.00-12.00